МРРБ ще се опита да включи проекта за модернизация на пътя Сливен - Ямбол в инвестиционната програма на АПИ за 2025-2027 г., съобщи ресорният министър


МРРБ ще се опита да включи проекта за модернизация на пътя Сливен - Ямбол в инвестиционната програма на АПИ за 2025-2027 г., съобщи ресорният министър

Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова съобщи по време на парламентарния контрол, че проектът за 4-лентовия път между Сливен и Ямбол не е включен в инвестиционната програма на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) за настоящата година, не се предвижда и проектното обезпечаване на обекта. Ще се опитаме при разписване на новата инвестиционна програма за периода 2025-2027 г. проектът да бъде включен в инвестиционната програма на АПИ, каза министърът.

През 2020 г. е направено прединвестиционно проучване за необходимостта от модернизация на участък от 21 километра от второкласния път между Сливен и Ямбол. Планира се пътят да стане с две платна, с две ленти за движение, както и водещи ивици, средна разделителна ивица и два банкета, а в отделни участъци за обслужване на прилежащи територии ще трябва да се предвидят и локални платна.

За момента на пътния участък е необходимо да се изработи идеен и технически проект, Подробен устройствен план - парцеларен план, за да се извърши екологична процедура, на чиято база ще се изработи окончателен вариант на трасето и ще се изпълнят всички необходими действия за теренното обезпечаване на участъка, каза министърът. Виолета Коритарова допълни, че на основание на одобрената проектна документация ще се определят и конкретните параметри, които включват прогнозна стойност на обекта, както и срок за изпълнение на строително-монтажните работи.

Добавена на 05.07.2024 г. в 14:30 ч.