Техническият университет в София и филиалите му в Пловдив и Сливен ще приемат документи за кандидатстване до 5 юли


Техническият университет в София и филиалите му в Пловдив и Сливен ще приемат документи за кандидатстване до 5 юли

В Техническия университет – София (ТУ-София) и неговите филиали в Пловдив и Сливен ще се приемат документи за кандидатстване по бакалавърските специалности до 5 юли 2024 г. включително. На 6 юли 2024 г. ще бъдат обявени резултатите след първия етап от класирането. От 8 до 12 юли 2024 г. ще се проведе записването по специалности в съответните факултети, съобщават на сайта си от висшето училище.

Тази година ТУ – София отчита значителен ръст на кандидатите в сравнение с предходните години. За академичната 2024/2025 година кандидат-студентите могат да избират между специалности в най-модерните направления на науката, техниката и технологиите. Сред тях са интелигентни системи и изкуствен интелект; киберсигурност; анализ на данни; информационни и комуникационни технологии; дигитални индустриални технологии; електроника; автоматика; роботика; мехатроника; инженерна логистика; авиация и космически технологии; енергетика; електротехника; мениджмънт и бизнес и информационни системи. 

Две от специалностите са нови – „Интелигентни системи в индустрията, града и дома - на английски език“ и „Аерокосмическо инженерство‘‘, която също е на английски език, допълват от висшето училище.

Подробна информация за кандидатстването и приема в Техническия университет – София може да се намери на неговата интернет-страница. 

/ЙВЛ

Добавена на 04.07.2024 г. в 13:55 ч.