Схемата, свързана с Мартин Божанов не е разкрита докрай, коментира председателят на Съюза на съдиите Татяна Жилова


Схемата, свързана с Мартин Божанов не е разкрита докрай, коментира председателят на Съюза на съдиите Татяна Жилова

Съюзът на съдиите в България (ССБ) иска Народното събрание (НС) да възобнови дейността на комисия по случая с Мартин Божанов, за да се доведе до край работата ѝ. но не само. Това каза в интервю за БТА председателят на организацията Татяна Жилова.

Необходимо е да се разшири предметът на проверката, като се обхване и дейността на кръга "Осемте джуджета", за да се осветят в дълбочина зависимостите в съдебната система и най-накрая да се постави началото на оздравителния процес за съдебната система и за цялото общество, посочи тя.

Сега се говори за Нотариуса, за Червения пират, за Осемте джуджета. По същия начин нищо не се предприема от отговорните институции, изчаква се новият скандал да покрие предходния. Резултатът е, че вече всички свикват с тези извращения в съдебната система и изпадат в апатия. Най-голямата беда са безкритичните съдии и прокурори, както и безразличното общество. Не мога да си представя европейска държава, която да се разтърсва от подобни скандали, и обществото да не реагира, държава, в която институциите да не предприемат нищо, каза Жилова.

Според нея схемата не е разкрита докрай. Не може да се каже дали старата схема е приключила, надали е видоизменена или е заменена с нова. Това може да се установи само чрез честно и добросъвестно разследване. Докато не се разкрие всичко в дълбочина и не се стигне до върховете на схемата, съмненията ще останат, каза Жилова.

Следва пълният текст на интервюто:

Съюзът на съдиите в България поиска и в 50-ото НС да има комисия, занимаваща се с дейността на Мартин Божанов. Какво повече очаквате да постигнат депутатите, ако изобщо има такава комисия?

-Създадената в 49-ото НС комисия събра значителна по обем информация , като изслуша съдии, прокурори, разследващи журналисти, граждани и изиска множество документи от Прокуратурата, Министерството на вътрешните работи (МВР), Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС), Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и Висшия съдебен съвет (ВСС). Не бяха изслушани бившият главен прокурор Сотир Цацаров и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Събраната информация не бе анализирана, изготвеният доклад не бе приет.

Нашето искане е да се възобнови дейността на тази комисия, за да се доведе до край работата ѝ. Но не само. Необходимо е да се разшири предметът на проверката, като се обхване и дейността на кръга "Осемте джуджета", за да се осветят в дълбочина зависимостите в съдебната система и най-накрая да се постави началото на оздравителния процес за съдебната система и за цялото общество.

Какво очаквате от депутатите?

-Очакванията ни в голямата си част са същите, които бяха и в 49-ото НС, следователно няма да е необходимо много време за запознаване със събраната информация и анализирането ѝ. Очакваме да проявят достатъчно воля, за да приведат действията си в съответствие с декларациите за зачитане на европейските ценности, които постоянно правят,за да върви България наистина по пътя на Европа.

Освен морално укорими действия, които не е ясно дали могат безспорно да бъдат доказани, какво друго може да следва от работата на тази комисия по отношение на конкретни лица?

-Разбира се комисията не може да изземе функциите на прокуратурата, която е отговорна за разкриване на мрежите за търговия с влияние, включително и в самата нея. Точно в това е проблемът – освен външните лица и евентуално съпричастните съдии, прокуратурата трябва да разследва сама себе си.

В този смисъл осветяването на порочните явления пред обществото е необходим коректив и форма на обществен контрол. Разкриването на морално укорими действия съвсем не е незначителна последица от дейността на комисията.

Предстоят избори за висши магистратски длъжности, както и за членове на Висшия съдебен съвет и на Висшия прокурорски съвет (ВПС), в които трябва да се преценява нравственият интегритет на кандидатите. Гражданите трудно могат да преценят професионалните качества на кандидатите, но за техните морални качества могат да си съставят мнение. Отделно от това Инспекторатът към ВСС би могъл да се самосезира, за да привлече към дисциплинарна отговорност съпричастните магистрати, най-малко за уронване престижа на съдебната власт, ако това се докаже.

Подобни комисии има създадени и във ВСС, и към ВПС. Работата им до момента показва ли очаквания, които имате в ССБ?

-За съжаление не разполагаме с официални данни за резултатите от работата на комисиите. Специално за работата на комисията към ВСС е известно, че се извършват множество проверки по движението на делата, по които има данни да е участвал Мартин Божанов или приближени до него лица.

Фактът, че след такъв пореден случай, в който се говори за влияние в магистратската общност, а и по дело, отново се води подобен дебат, какво Ви говори на Вас като магистрат?

-Трябва да се говори, но не е достатъчно – трябва и нещо да се прави. Говореше се и за "гнилите ябълки", и за Красьо Черния, и за "белите покривки", и за "ти си го избра", и за двете други сгради, в които си извършват назначенията на магистратите, и за атентата срещу бившия главен прокурор, и за това, че заместникът на главния прокурор се страхуваше главният прокурор да не го убие, и за това, че дрон следеше ръководителя на Националната следствена служба от терасата му.

Сега се говори за Нотариуса, за Червения пират, за Осемте джуджета. По същия начин нищо не се предприема от отговорните институции, изчаква се новият скандал да покрие предходния. Резултатът е, че вече всички свикват с тези извращения в съдебната система и изпадат в апатия. Най-голямата беда са безкритичните съдии и прокурори, както и безразличното общество. Не мога да си представя европейска държава, която да се разтърсва от подобни скандали, и обществото да не реагира, държава, в която институциите да не предприемат нищо.

Допускате ли, че ако схемата, която обсъждаме, наистина е работила по начин, по който някои описват, сега на нейно място има нова?

-Схемата според мен не е разкрита докрай. Не може да се каже дали старата схема е приключила, надали е видоизменена или е заменена с нова. Това може да се установи само чрез честно и добросъвестно разследване. Докато не се разкрие всичко в дълбочина и не се стигне до върховете на схемата, съмненията ще останат.

Добавена на 03.07.2024 г. в 09:10 ч.