Новите правила за кандидатстване по схемите за финансиране, обявени от Национален фонд "Култура", разширяват конкуренцията, каза Найден Тодоров


Новите правила за кандидатстване по схемите за финансиране, обявени от Национален фонд "Култура", разширяват конкуренцията, каза Найден Тодоров

Новите правила за кандидатстване по схемите за финансиране, обявени от Национален фонд "Култура" (НФК), разширяват конкуренцията, като допускат участието на организации при двойно намалено изискване на собствено финансиране и предоставят възможност за обезпечаване с финансова подкрепа на значително по-широк кръг участници в културния живот на страната. Това заяви служебният министър на културата Найден Тодоров, който бе изслушан в парламента във връзка с обявената от фонда през месец февруари 2024 г. Схема за безвъзмездна помощ в четири сесии: „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на Културните и творческите индустрии“ по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). 

Министърът постави въпроса за това какво се случва с организациите, които са кандидатствали по вече обявените сесии, особено предвид, че някои от тях вече няма да са допустими по новите правила, които са предмет на обществено обсъждане в момента и ще бъдат поставени в по-неблагоприятно положение. 

По-неблагоприятното положение от това да си се трудил и да не си получил финансиране, е да не си получил финансиране, защото държавна институция е допуснала участие в незаконосъобразна схема за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост. Няма по-лошо от това, констатира министърът. 

По думите му причините са следните: от утвърдените условия не са били  отстранени констатираните от страна на дирекция „Национален фонд“ пропуски, противоречия и неточности в указанията към потенциалните кандидати. Подчертавам, че писмо от Националния фонд "Култура" с описаните пропуски е получено още в началото на месец март. Не бяха спазени изискванията за приемане и отразяване на коментарите от ЕК във всяка една от двете заповеди  на изпълнителния директор. Изключително важен проблем - липсва решение на Управителния съвет на НФК, което да легитимира действията на оперативното лице – изпълнителният директор на НФК. Ако дадени програми не са приети от УС, те не би трябвало въобще да могат да бъдат пуснати в действие. Липсват мотиви на заложените критерии за участие, което води до липса на мотиви на административния акт, правната последица, от което е нищожност, уточни Тодоров. 

Посочените факти водят до негативна оценка на целите, които ще бъдат постигнати, за да се одобри финансирането им като част от Плана за възстановяване и устойчивост, обясни министър Тодоров. 

В условията не е предвидено и задължение за крайните получатели да въвеждат информация в ИСУЛ за действителните собственици на изпълнителите и подизпълнителите. Във връзка с всичко това на 16 юни УС на НФК прие решение за привеждане на обявените схеми за безвъзмездна финансова помощ в съответствие със закона. Въпреки горните факти, от месец май до 29 юни, заедно с ръководството на фонда, търсихме справедливо решение на най-значимия въпрос: какво се случва с организациите, които вече са кандидатствали по обявените сесии, особено предвид, че някои от тях няма да са допустими по горните правила, разясни Тодоров. 

По думите му именно заради тях изрично е предвидено в двете заповеди за привеждане в съответствие, че кандидатите ще могат да подадат отново проектните си предложения, след новото откриване на процедурата. 

Облекчаването на допустимостта по новите правила очевидно е безусловно. Вместо самофинансиране от 20 %, то е намалено на 10%, каквито са изискванията на ЕК. Намален е и задължителният срок за съществуване на организациите, които кандидатстват, разрешено е по новите правила, които в момента са в обществено обсъждане и копартньорство, което е изключително важно за правилата на ЕК, каза още Тодоров и добави, че всъщност това е едно от основните условия на ПВУ –  да даде възможност на максимално количество хора да се възползват от финансиране. 

Добавена на 10.07.2024 г. в 11:30 ч.