Образованието и бъдещето на младите хора са една от най-актуалните теми за България и за Европа, каза еврокомисарят Илиана Иванова


Образованието и бъдещето на младите хора са една от най-актуалните теми за България и за Европа, каза еврокомисарят Илиана Иванова

Образованието и бъдещето на младите хора са една от най-актуалните теми както за България, така и за Европа. И днес е ясно, че пътят ни към благоденствието, към просперитета и сигурността минават през образованието. Европа е плод на знанието и на духа, и те са главният й ресурс. Те са й дали всичко, към което милиони продължават да се стремят, а кой ни дава този ресурс - нашите учители, училища, учените и университетите ни, нашите изследователи и иноватори, и научните центрове, каза еврокомисарят по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Илиана Иванова на форума "Европа успява с качествено образование и отговорен бизнес", организиран от вестник "24 часа".

Върху образованието се градят икономиките и общностите ни, то е основата на конкурентоспособността на Европа и една от най-значимите пречки пред нея е недостигът на работна ръка и уменията. Заради това създаваме европейското образователно пространство - за качествено образование, достъпно за всички. Според мен, то започва с инвестиране в учителската професия. Ако погледнем обаче последната статистика, ще видим, че близо половината от учителите в България са на възраст над 50 години, повече от 30 процента са над 55 години и това означава, че през следващото десетилетие поне половината от настоящите учители в България вероятно ще се пенсионират, каза Илиана Иванова.

Тя отбеляза, че през последните години държавата е положила усилия да се подобри привлекателността на учителската професия. Повишиха се заплатите, разшириха се и възможностите за младите хора да получат педагогическо образование, но постигнатото не бива да ни задоволява. Ако искаме нашите учители да имат необходимите умения, мотивация, трябва да им предложим качествени възможности за непрекъснато лично и професионално развитие. За тази цел Европейската комисия стартира академиите за учители към програмата "Еразъм+", които обединяват институции за обучение на учители в целия Европейски съюз (ЕС). От създадените 27 такива академии, България участва в седем, каза Иванова.

Еврокомисарят говори също за качествената и силна връзка между образованието, обучението и бизнеса, за ролята на държавите членки, както и за техния ангажимент, който е от водещо значение. За сегашния програмен период - от 2021 до 2027 г., над 786 милиона евро от Европейския социален фонд са заделени за мерки, които имат за цел да подобрят качеството, достъпността на българското образование и обучение, както и за връзката с пазара на труда, каза Илиана Иванова.

"Другият елемент - Националният план за възстановяване и устойчивост, който трябва да забързаме, предвижда обновяването на училища, изграждането на нови университетски кампуси, гимназиални лаборатории в цяла България. Само за реновирането и строежа на нови общежития са предвидени над 75 милиона евро, за съжаление, пак повтарям и се надявам, че това забавяне ще бъде компенсирано. Затова е важно наистина да бъде постигнат и този политически консенсус, за да не пропускаме и тази възможност - да модернизираме образователната инфраструктура с тази значителна финансова подкрепа", заяви Иванова.

Тя отбеляза, че е важно и сътрудничеството между европейските институции, правителствата, бизнеса, академичните среди, защото това е решаващо да се постигне качествено, модерно и достъпно образование. За да гарантираме, че образователната система произвежда и дава умения, които наистина се ценят на пазара на труда. Възможност в тази посока е приетата препоръка на ЕК, която разширява възможностите ученици, студенти и учители да пътуват, и да се обучават в други страни на ЕС - или за насърчаване на мобилността.

"Другият много важен и последен във времето момент от нашата работна програма беше предложението ни за европейска диплома, за което съм много развълнувана. Имахме срещи с някои от представителите на академичните институции. Това е проект, разработен с участието на университети от ЕС, включително и от България, и той би позволил създаването на такива общи програми с други висши учебни заведения в цяла Европа. Студентите ще могат да учат в няколко държави, да обогатяват своите знания и умения, и ще получат по-широко признаване на квалификацията си - без сегашните бюрократични пречки и времето, което е необходимо за признаването на такава диплома, ако тя е от няколко университета", каза Илиана Иванова.

Тя обясни, че смисълът на тази европейска диплома е, че наистина заедно може да се постигне много повече. "Представете си едно ново поколение специалисти с европейско обучение и опит, а университетите ще се възползват от опростена рамка за обединяване на техните ресурси и капацитет, работодателите ще имат избор от висококвалифицирани, многоезични висшисти със специализирани знания и умения. Образованието е поле на национална компетентност и въвеждането на европейската диплома е напълно доброволно", заяви еврокомисарят Илиана Иванова и изрази увереност, че и правителствата, и учебните заведения, и студентите ще видят конкретните ползи от такива дипломи.     

Във форума участва и служебният министър на образованието и науката проф. Галин Цоков.

Добавена на 27.06.2024 г. в 14:30 ч.