Учени от Софийския университет и от БАН участваха във форума "Образът на жената в литературата"


Учени от Софийския университет и от БАН участваха във форума "Образът на жената в литературата"

Първата национална научна конференция с международно участие за студенти, млади учени, докторанти, постдокторанти, експерти, преподаватели и изследователи на тема "Образът на жената в литературата" се състоя в Института за литература към Българската академия на науките (БАН). Това съобщи пресцентърът на Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски".

По време на двудневния форум, организиран от Факултета по класически и нови филологии (ФКНФ) на Софийския университет, и от Института за литература към БАН, участниците обсъдиха различни аспекти на женските образи.

Събитието бе открито от доц. д-р Пенка Ватова - директор на Института за литература. Тя сподели задоволството си от организирането на подобни съвместни инициативи. Поздрав към участниците отправи и проф. д-р Петър Моллов, заместник-декан на ФКНФ, който от името на деканското ръководство обяви подкрепата за инициативата и за бъдещото й развитие. Той изнесе и пленарен доклад на тема "Женските персонажи в испанския театър от Златния век", представяйки палитрата от отношения и нагласи към женските образи.

Една от основните задачи на конференцията бе да предостави възможност за представяне на различни гледни точки въз основа на направени наблюдения и изследвания. По този начин форумът се превърна в платформа за диалог между студенти, млади учени, докторанти и постдокторанти, преподаватели, изследователи и експерти.

В конференцията се включиха 40 участници от Факултета по класически и нови филологии, и от Факултета по славянски филологии на Софийския университет, от НБУ, Академията на МВР, УниБИТ, ПУ "Паисий Хилендарски", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ЮЗУ "Неофит Рилски" и от училища в цялата страна.

Участниците изказаха благодарностите и удовлетворението си от съвместната дейност на организационния екип в състав: гл. ас. д-р Радея Гешева, гл. ас. д-р Илияна Чалъкова, гл. ас. д-р Мартин Димитров, докт. Михаела Сахакян от ФКНФ на Софийския университет и гл. ас. д-р Елена Борисова, и гл. ас. д-р Виолета Вичева от Института за литература на БАН.

Конференцията се организира в рамките на изследователския проект "Образът на жената в литературата", финансиран от Фонд "Научни изследвания".

Добавена на 25.06.2024 г. в 13:45 ч.