Да бъдат намалени загубите и осигурени алтернативни източници за напояване, апелират от Министерството на околната среда и водите


Да бъдат намалени загубите и осигурени алтернативни източници за напояване, апелират от Министерството на околната среда и водите

За намаляване на загубите и осигуряване на алтернативни източници за напояване апелират от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), се казва в съобщение от пресслужбата на министерството. С обезпокоително ниски нива в сравнение с предходни години са язовири, от които обичайно се използват съществени водни обеми за напояване - „Ястребино“, „Тича“, „Тополница“, „Копринка“, „Жребчево“, „Домлян“ и „Пясъчник“, посочиха още от пресслужбата. 

От язовирите, чиито води се използват за питейно-битово водоснабдяване, ще се разрешават приоритетно води за осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване. Такъв е язовир „Ястребино“, който се използва за питейно-битовото водоснабдяване на Антоново, кв. „Еревиш“, девет села в района и град Омуртаг. Язовир „Тича“ също се използва за питейно-битовото водоснабдяване на Шумен, Велики Преслав и Търговище.

При продължаване на тенденцията за постъпващ малък приток към язовирите и повишен разход на вода, при наличните към момента водни обеми не може да се гарантира водоподаването през тази и през следващата година, добавиха от пресслужбата. Поради ниското ниво на запълване на язовирите МОСВ ще се стреми да разпределя оставащия воден ресурс и да отпуска наличните в язовирите водни обеми спрямо годишния график за съответната обезпеченост на притока.

За юли са отчетени нуждите за напояване на земеделските култури и отпуснатите водни обеми за напояване са в размер според утвърдения годишен график за условията на много суха година.

От МОСВ сигнализираха Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и „Напоителни системи“ ЕАД за обезпокоително ниското запълване на част от язовирите, от които се използват значителни водни обеми за напояване, както и че ще бъдат редуцирани количествата за обезпечаване на водовземането през годината за язовирите с нисък обем и малък постъпващ приток.

МОСВ управлява водите на 52 комплексни и значими язовира, като следи състоянието им на базата на всекидневна информация, постъпваща от дружествата, които експлоатират язовирните стени и съоръженията към тях. Разпределението на водите от тези язовири се осъществява в съответствие с издадените разрешителни за водовземане и утвърдените от министъра на околната среда и водите годишен и месечни графици за режим, при спазване на приоритетите, определени в Закона за водите. Исканията се удовлетворяват приоритетно за питейно-битови и за земеделски цели, а накрая и за промишлени цели, отдих и хидроенергетика.

Заместник-министърът на околната среда и водите в служебния кабинет Ренета Колева каза по време на международната конференция „Интелигентно потребление на водни ресурси и Синя дипломация“, че постигането на устойчиво и ефективно управление на водите, наред с намаляването на засушаването и недостига на вода, е възможно само с прилагането на интегриран подход, съобразен с новата климатична реалност на европейско и световно ниво.

 

 

Добавена на 02.07.2024 г. в 14:00 ч.