Започна кандидатстването за програмата на фондация „Карол Знание“ - ,,Предприемачи в науката''


Започна кандидатстването за програмата на фондация „Карол Знание“ - ,,Предприемачи в науката''

Кандидатстването за седмото издание на програмата на фондация „Карол Знание“ - ,,Предприемачи в науката', вече е в ход. Тя е безплатна и е насочена към студенти, докторанти и млади учени, които искат да реализират идеи и проекти с позитивно въздействие върху околната среда или обществото. Това съобщават на сайта си от Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП).

Лектори и ментори в програмата ще бъдат българи, които са лидери в своята област, предприемачи, инвеститори, бизнес експерти и водещи специалисти. Кандидатите могат да участват с проекти, които са на идейно ниво, част са от научна разработка, представляват готови прототипи и дисертация или са в основата на вече създадени стартъпи.

Програмата включва два етапа: обучение „Предприемачи в науката“ и конкурс за награда „Предприемач в науката“ с награден фонд на стойност 30 000 лева.

За инициативата могат да кандидатстват студенти, които развиват бизнес идея, базирана на научна разработка; докторанти в редовна, задочна или свободна форма на обучение, и учени, защитили докторска степен до пет години преди датата на кандидатстване в конкурса.

Основната цел на преакселераторската програма „Предприемачи в науката“ е да насърчава академичното предприемачество и трансфера на технологии. Програмата помага за изграждане на предприемаческо мислене и умения, които позволяват на студентите, докторантите и младите учени да търсят реализация на своята научна работа, да създават успешни партньорства, да осигуряват финансиране за проектите си, да регистрират патент или собствена компания.

Тази година обучението ще започне присъствено на 25 септември, а конкурсът с наградния фонд ще бъде на 11 декември. Кандидатури се приемат онлайн и одобрението става веднага.

Първите места вече са заети като сред участниците отново ще има представители на академичната общност извън София.

/ЙВЛ

 

Добавена на 08.07.2024 г. в 17:00 ч.