Фонд “Искам да уча” за подкрепа на студенти е отворен за кандидатстване, съобщиха от Център " Амалипе"


Фонд “Искам да уча” за подкрепа на студенти е отворен за кандидатстване, съобщиха от Център " Амалипе"

Фонд “Искам да уча” за подкрепа на студенти е отворен за кандидатстване, съобщи за БТА Деница Иванова, координатор “Младежки дейности” и координатор “Медии и комуникации” в Центъра за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе". 

Целта на фонда е да подпомогне младежи от уязвими групи, които са на прага на висшето образование и имат желанието и мотивацията да продължат да учат, но нямат тази възможност поради независещи от тях причини. Кампанията е насочена към всички младежи, които отговарят на условията. Тя не се ограничава само до младежи от ромската общност. Защото всяко дете, което иска да учи, трябва да има този шанс, заявяват от Център "Амалипе".

Със събрани от дарения средства младежите ще бъдат подпомогнати със сума до 1500 лв., която може да покрива университетска такса, частично покриване на квартира/ общежитие или други пособия и материали, необходими за тяхното следване.

Програмата е инициатива на "Амалипе" от 2022 година, посочи Деница Иванова. Със средства от дарители през лятото на 2023 година са били подкрепени кандидат-студенти, като е направен подбор по различни критерии - социално положение, финансови затруднения на семейството, приоритетно са били подпомагани и младежи доброволци, които се включват в социални каузи и общополезни дейности. 

През изминалата учебна година Център "Амалипе" успя да подкрепи седем студенти да посрещнат разходите си, свързани с висшето си образование, благодарение на фонд “Искам да уча”. Някои от тях вече са реализирани професионалисти, всички завършиха успешно учебната си година и продължават да се развиват, разказа Иванова.

Освен събраните дарения до момента, през следващата учебна година официален партньор на фонд “Искам да уча” е издателство "Просвета", което ще подкрепи още петима студенти, изучаващи педагогически специалности.

До момента са кандидатствали около десетина младежи. 

Педагогическите специалности предизвикат интерес сред младежите роми

Педагогическите специалности предизвикат интерес сред младежите роми. Те все повече осъзнават, че образованието е висша ценност и искат да учат, да се върнат в родното си място и да образоват деца от своята общност, коментира Деница Иванова. По думите ѝ интерес предизвикват и медицината, социалните дейности. Вече има реализирани лекари, медицински сестри, юристи и IT специалисти.  

По думите на експерта всяка следваща година все повече младежи имат интерес към висшето образование. Тези, които са завършили или продължават в момента своето образование, разговарят с по-малките и ги вдъхновяват да продължат. Според Деница Иванова, когато децата се срещнат с реализирани хора от общността, по-лесно се мотивират, защото виждат, че произхождат от сходни семейства с близко финансово и социално положение. Те вярват, че могат също да успеят, допълни Иванова. Тя разказа, че има други фондове, които пък подпомагат децата с кандидатстудентски курсове. Интересът и към тях расте.

Иванова разказа за вдъхновяващи примери, като този на Богомила Самуилова, която е била ученичка в професионална гимназия в Сопот. Момичето не е вярвало в собствените си възможности, но след като е участвала в различни дейности и конкурси, в инициативата "Президент за един ден", продължава образованието си, а вече е и стажантка в Народното събрание. 

Сред студентите, избрани за стипендия от фонда за миналата учебна година, е Айше Расимова, от Върбица, изучава "Начална училищна педагогика с чужд език (английски)" в Шуменски университет ,,Епископ Константин Преславски“, вече работи и в частна детска градина. 

Условията за кандидатите на програмата са публикувани на сайта на Център "Амалипе" https://amalipe.bg/

Те трябва да са под 26 години. Могат да кандидатстват сираци или полусираци, младежи, отглеждани от един родител; без родители (от други роднини – баба, дядо или други) или от родител/и с трайни увреждания, да са били обект на „ранен брак“, да са отглеждани в институция до навършване на пълнолетие, да имат деца, за които упражняват родителски права, да са в затруднено социално(финансово) положение. 

Изисква се да са записани редовно или задочно обучение за настоящата учебна година в държавно висше учебно заведение. За студентите първи курс изискването е да имат среден успех от дипломата за средно образование не по-нисък от 4,50, а за студенти от втори курс нагоре – да имат среден успех от предходната учебна година не по-нисък от  4,50.

Предимство имат младежите, които участват във формални и неформални форуми, събития и различни граждански активности, в доброволчески дейности, такива, които са били ученици – наставници или обучители на връстници (удостоверява се със служебна бележка от училището или организация). 

Срокът за подаване на документите е до 31.07.2024 година. Размерът на стипендиите е до 1500 лева годишно. 

Резултатите ще бъдат обявени на страницата на Център "Амалипе" и на Фейсбук страницата на организацията.

Всички разходи, които могат да се заплащат директно към съответната институция (такса за университет, наем за общежитие и др.), се заплащат директно по банков път от Център "Амалипе".

В края на учебната година всеки подпомогнат студент е длъжен да изготви кратък отчет (2 страници, свободен текст) за своето развитие през годината, за предизвикателствата, с които се е сблъскал и как е успял да ги преодолее и да приложи копия от направените разходи, които той е направил и които са му били осребрени в рамките на стипендията.

 

Добавена на 08.07.2024 г. в 22:55 ч.