За парламентарна група са необходими 10 депутати, изключените от група и занапред остават независими, реши временната комисия за работа на 50-ото Народно събрание


За парламентарна група са необходими 10 депутати, изключените от група и занапред остават независими, реши временната комисия за работа на 50-ото Народно събрание

Минималният брой народни представители за образуване на парламентарна група е 10, реши Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Когато броят на депутатите в една парламентарна група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

Народните представители от парламентарна група, преустановила съществуването си, стават нечленуващи в група и не могат да бъдат приети за членове на друга парламентарна група, както и да образуват нова. Не беше прието предложението на Георги Свиленски от „БСП за България“ тази разпоредба да отпадне. От ГЕРБ-СДС и „Има такъв народ“ заявиха, че няма да подкрепят връщането на „номадството“. 

Според проекта постоянните сътрудници на парламентарните групи се назначават за служители на Народното събрание. Техният брой се утвърждава от председателя, съобразно числеността на парламентарните групи, в съотношение 1:10, но не по-малко от двама на парламентарна група. 

Депутат, напуснал или изключен от парламентарна група, става народен представител, нечленуващ в парламентарна група, не може да заявява принадлежност и не може да бъде приет за член на друга парламентарна група, гласуваха във временната комисия.

Съществуващи парламентарни групи не могат да се сливат или разделят.

Добавена на 27.06.2024 г. в 19:25 ч.