Над 5000 ученици ще бъдат включени в изследователски проекти с български учени


Над 5000 ученици ще бъдат включени в изследователски проекти с български учени

Над 5000 ученици с интерес към науката от 150 училища ще могат да се включат в научноизследователски проекти съвместно с утвърдени учени. Това ще е възможно чрез новата Национална програма "Образование с наука", одобрена от правителството. Целта е в училищата да се използва потенциала на академичните среди в дейности с научноизследователско, иновационно, педагогическо, аналитично и логистично значение за училищната практика, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

Предвижда се програмата да се осъществи в периода 2024-2028 г. с общ бюджет от 3 600 000 лв.

Програмата ще подкрепи училищата при реализацията на нови и традиционни извънкласни и извънучилищни дейности. Фокусът й е върху развитие и усъвършенстване на съществуващите научни конкурси, летни школи и мрежи от малки научноизследователски общности. Ще има възможност за създаване на стажантски програми с научноизследователски и иновативен характер за ученици, на мултимедийно съдържание за целите на образователния процес и други.

Целта е да се развитие изследователското и проектно-базираното образование, да се подкрепят поне 1000 учители при неговото прилагане, както и да има по-активно включване на музеите, обсерваториите и планетариумите в предоставянето на образователни ресурси. Очаква се да се осигури подкрепа от академичния сектор на училищните STEM центрове.

По програмата могат да кандидатстват висши училища и институти на Българската академия на науките, както и музеи, обсерватории и планетариуми. Те трябва да сформират консорциум с водещ партньор БАН, която е координатор на програмата.

 

Добавена на 26.06.2024 г. в 19:00 ч.