Парламентът създаде временна комисия за проверка на нерегламентирано влияние в правосъдната система на Мартин Божанов и Петър Петров


Парламентът създаде временна комисия за проверка на нерегламентирано влияние в правосъдната система на Мартин Божанов и Петър Петров

Парламентът създаде временна комисия за проверка на факти и обстоятелства относно наличието на нерегламентирано влияние в правосъдната система и обвързаности на представители на съдебната власт, несъвместими със стандартите за независимост и професионална етика, дейността на групата около Мартин Божанов - Нотариуса и дейността на групата около бившия следовател Петьо Петров-Еврото. Предложението за създаване на комисията е на депутати от "Продължаваме промяната-Демократична България".

Комисията е от 21 народни представители, избрани на паритетен принцип – по трима от парламентарна група. Тя ще работи три месеца и трябва да установи всички факти и обстоятелства за евентуалното наличие на лица и организирани групи за влияние в правораздавателната система във връзка с публично изнесената информация за дейността на Мартин Божанов и дейността на групата около бившия следовател Петьо Петров.

49-ото Народно събрание сформира временна комисия за изследване на фактите и обстоятелствата около дейността на покойния Мартин Божанов и групата около него, но времето не стигна тя да свърши своята работа докрай, обясни предложението Надежда Йорданова от ПП-ДБ, един от вносителите. Като народни представители в предходното НС започнахме да установяваме дефицити в законодателството, които са направили възможно съществуването на съответните групировки и тяхното неразкриване, посочи тя. Затова ПП-ДБ счита за важно тази работа да продължи.

Комисията трябва да проучи също фактите за евентуалното наличие на данни за бездействие на Висшия съдебен съвет (ВСС), Инспектората към ВСС, прокуратурата, МВР и другите компетентни органи за евентуално наличие на нерегламентирани обвързаности между Мартин Божанов и други лица с представители на съдебната власт, несъвместими със стандартите за независимост и професионална етика.

Сред задачите ѝ е също и да разгледа и анализира документи, да изслуша представители на институции, длъжностни лица и граждани, които могат да допринесат за изясняване на обстоятелствата, свързани с дейността на Мартин Божанов и Петьо Петров и обвързаността им с представители на съдебната власт в Република България.

Предвижда се комисията да може да използва в своята работа сведенията, информацията и документите, събрани по време на работата на Временна комисия за проверка на факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около Мартин Божанов, създадена от 49-ото Народно събрание. В края на дейността си тя трябва да изготви и доклад за резултатите от работата си и установените факти и обстоятелства и да го представи в Народното събрание.

Добавена на 03.07.2024 г. в 12:55 ч.