Половината от лекарите в България са били жертва на вербална агресия, а един от десет е ставал жертва на физическа агресия на работното си място


Половината от лекарите в България са били жертва на вербална агресия, а един от десет е ставал жертва на физическа агресия на работното си място

Половината от лекарите в България са били жертва на вербална агресия, а един от десет е ставал жертва на физическа агресия на работното си място.

Това показва проучване, извършено от Изследователски център "Тренд" по метода телефонно интервю сред 800 лекари, практикуващи в България, разпределени пропорционално по пол, възраст, специалност и 28-те административни региона на страната. Проучването е извършено в периода 7-17 май 2024 г. Данните бяха представени по време на форум „Насилието над лекари – причини и възможни решения“, организиран от Български лекарски съюз.

Агресията е накарала 16 % от потърпевшите лекари да се замислят дали да напуснат работното си място, каза Димитър Ганев от „Тренд“. Над една трета от жертвите на агресия са се страхували за здравето и безопасността си на работното си място. От запитаните 57 % отговарят, че са чувствали емоционално изтощение и стрес, заради агресивно поведение от страна на пациенти.

От участниците в интервюто 28 % посочват, че категорично не се чувстват спокойни, че ще бъдат защитени от институцията, в която работят, при случай на вербална или физическа агресия, а още 26 % не могат да преценят дали биха могли да разчитат на подобна подкрепа. Останалите не могат да преценят.

Агресията спрямо лекарите може да се отрази негативно върху грижата за пациентите, посочват 62 % от запитаните медици. Това мнение среща още по-силна подкрепа сред специалистите, работещи в болници.

Като основна причина за агресия към лекарите 74 % от запитаните казват, че е неуважението от страна на пациентите към медиците, а според 65 % това се дължи на  емоционален стрес у пациентите. Според повече от половината от запитаните лекари агресията срещу тях се дължи на дългото чакане за прием на пациент, а 43 % посочват, че агресията е проявена заради употреба на алкохол или наркотици от пациента.

Повече от две трети от лекарите смятат, че най-нереалистичните очаквания, които съществуват в българското общество спрямо медиците са свързани с това, че лекарите са длъжни да вземат безпогрешни решения. От запитаните 65 % посочват, че най-нереалистичното очакване от лекарите е да са винаги на разположение и незабавно да реагират. Повече от половината от лекарите посочват, че чувстват натиск да отговорят на публичния образ, дори и на цената на собственото си здраве и баланс в личния живот. Това споделят по-често жените, както и хората под 50-годишна възраст.

Мнението, че публичният образ на лекарите в медиите пречи за изграждането на уважение към професията, се споделя от 64 % от участниците в интервюто.

По-рано Ганев представи проучване за нагласите на обществото по отношение на агресията към лекарите, в което беше посочено, че 5 % от запитаните казват, че са ставали преки свидетели на физическа агресия, проявена към лекар, което се равнява на около 250 хил. души.

Всички, които проявяват агресия към медици, както и всички, които шофират след употреба на алкохол или наркотици, да полагат общественополезен труд в болниците, предложи директорът на Университетската болница за активно лечение и спешна помощ (УМБАЛСМ) "Пирогов" д-р Валентин Димитров.

Добавена на 25.06.2024 г. в 13:10 ч.