Напредъкът в управлението на границите и борбата с каналджийството са видими за всички партньори от ЕС, каза Оливие Ониди от ЕК


Напредъкът в управлението на границите и борбата с каналджийството са видими за всички партньори от ЕС, каза Оливие Ониди от ЕК

В рамките на двудневното си посещение в София заместник генералният директор на Главна дирекция „Миграция и убежище“ и координатор за Шенген в Европейската комисия (ЕК) Оливие Ониди подчерта, че същественият напредък в управлението на границите, връщанията и борбата с каналджийството са видими за всички партньори от Европейския съюз (ЕС). Това съобщават от пресцентъра на Министерство на вътрешните работи (МВР).

Темите, които Ониди обсъди с представителите на компетентните структури на МВР и Държавна агенция за бежанците (ДАБ), са подготовката на България за прилагане на Пакта за миграция и убежище на ЕС, както и преглед на осъществяваното Стратегическо сътрудничество в управлението на миграцията и убежището, което е продължение на Пилотния проект в тези области, осъществен през 2023 г. Представена бе създадената организация в страната за изпълнение на всички ангажименти, произтичащи от законодателните актове на Пакта в следващите две години. Изтъкнато беше, че Пилотният проект и настоящото Стратегическо сътрудничество са важни стъпки в подготовката за прилагането им, отбелязват от пресцентъра на МВР.

Проведена беше и кръгла маса с представители на неправителствения сектор и международни организации за представяне на подготовката за прилагане на Пакта. В разговорите бе подчертано, че това е амбициозна и всеобхватна задача, изискваща доста усилия и ресурси от страна на държавните институции и затова подкрепата от страна на Европейската комисия и агенциите на ЕС, както и откритият диалог и сътрудничеството с неправителствения сектор, са изключително важни, се отбелязва още в съобщението. Представителите на международните и неправителствените организации изразиха готовност за участие в работните групи за подготовка в отделните области на прилагане на Пакта и подчертаха необходимостта от предприемане на мерки за изграждане на необходимия капацитет, укрепване на човешките ресурси и адекватна подготовка на служителите във всички ангажирани държавни институции, добавят от МВР.

Кръглата маса бе ръководена от служебния заместник-министър Стоян Темелакиев. Участие взеха представители на компетентните структури на МВР, ДАБ, на Администрацията на омбудсмана, Националното сдружение на общините в Република България, Националното бюро за правна помощ, Българския хелзинкски комитет, Българския червен кръст, представителствата в България на Върховния комисариат за бежанците на ООН, Международната организация по миграция и УНИЦЕФ, "Каритас България", Център за правна помощ – Глас в България и Фондация за достъп до права – ФАР. 

Служебният министър на вътрешните работи Калин Стоянов съобщи вчера, че се е срещнал с Оливие Ониди. Двамата са обсъдили актуалната миграционна обстановка, както и подготовката на България за прилагане на Пакта за миграция и убежище.

Добавена на 11.07.2024 г. в 11:05 ч.