Удължава се срокът на заема на „Български пощи“, капиталът на дружеството се увеличава


Удължава се срокът на заема на „Български пощи“, капиталът на дружеството се увеличава

Удължава се до 31 юли 2024 г. срокът на заема за оздравяване на „Български пощи“ ЕАД, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Средствата в размер на 50 млн. лв. бяха отпуснати на 7 юли 2023 г. с одобрението на Европейската комисия. Предоставянето на финансовата подкрепа беше обвързано със задължение да бъде изготвен и одобрен от Европейската комисия План за преструктуриране на дружеството.

Още на 31 юли 2023 г. Министерството на транспорта и съобщенията изпрати първи вариант на план. Европейската комисия е във финален етап на разглеждане на документа, като българските власти са в постоянна комуникация със службите на Комисията, уточняват от пресслужбата на правителството. 

Капиталът на „Български пощи“ ще бъде увеличен след очакваното одобрение от Европейската комисия на Плана за преструктуриране на дружеството, се посочва в друго съобщение на правителството от днес. 

Увеличаването на капитала на пощенския оператор ще се формира от непарична вноска, представляваща вземане на държавата от „Български пощи“ ЕАД в размер на 50 млн. лева, заедно с дължимата лихва. Средствата бяха отпуснати на 7 юли 2023 г.

След одобряване на Плана за преструктуриране от ЕК, сумата, която държавата към момента е предоставила като заем на дружеството, ще се преобразува в капитал. По този начин „Български пощи“ ще излезе от досегашния си статут на предприятие в затруднено положение. Дружеството ще има възможност да получава в пълен размер компенсацията от държавния бюджет за универсалната пощенска услуга и за изплащането на пенсии чрез пощенски станции.

Добавена на 26.06.2024 г. в 19:05 ч.