Досегашният изпълнителен директор на „Български енергиен холдинг“ ЕАД Иван Андреев е освободен от поста


Досегашният изпълнителен директор на „Български енергиен холдинг“ ЕАД Иван Андреев е освободен от поста

В качеството си на едноличен собственик на капитала на „Български енергиен холдинг“ ЕАД министърът на енергетиката Владимир Малинов издаде протоколно решение на 28-ми юни. С него се извършват промени в ръководството на холдинга. От поста се освобождава досегашният изпълнителен директор на БЕХ ЕАД Иван Андреев, както и Диян Димитров. Това съобщиха от Министерството на енергетиката. 

Със същото протоколно решение за членове на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД се назначават Валентин Николов и Галина Тодорова. 

От пресцентъра на БЕХ ЕАД също съобщиха, че след решение на министъра и с решение на Съвета на директорите (СД) на БЕХ ЕАД, за изпълнителни директори на холдинга са избрани Валентин Николов и Галина Тодорова. Тя е юрист по образование, с над 15 години опит в енергийния отрасъл и е работила в енергийния отрасъл като директор на Правна дирекция в „Топлофикация София” ЕАД и „Булгартрансгаз” ЕАД.

Освободилите своите места от СД Иван Андреев и Диян Димитров заемат позиции в Съвета на директорите съответно на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. От състава на Съвета на директорите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е освободен Живко Динчев. 

Промените влизат в сила от деня на вписване на решенията в Търговския регистър към Агенцията по вписвани, до провеждане на нова конкурсна процедура, уточняват от пресцентъра на БЕХ.

Добавена на 28.06.2024 г. в 22:05 ч.