Започва приемът на документи по проект "Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти"


Започва приемът на документи по проект "Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти"

Министерството на здравеопазването информира, че започва първата кампания за подбор на специализанти по проект „Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти“. Условията за кандидатстване в процедурата и необходимите документи ще бъдат публикувани на сайта на ресорното министерство, в раздел „За специализанти“ на 15 юли 2024 г. Това се посочва в публикувана на сайта на здравното министерство информация.

Първоначално ще бъдат финансирани специалности с най-голям настоящ или очакван недостиг на национално ниво. Това са предимно педиатрични специалности, сред които са детска гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, кардиология, хематология и онкология и др. Епидемиология на инфекциозните болести, лицево-челюстна хирургия и съдебна психиатрия също са сред посочените специалности. 

От Министерството на здравеопазването припомнят, че проектът е на стойност 15 милиона лева, а изпълнението ще продължи до 31 декември 2028 г. Основна цел е осигуряването на здравната система с достатъчно медицински специалисти и постигане на балансираното им териториално разпределение, казват от ведомството. За постигането на тази цел се предоставя финансова подкрепа за обучението на специализанти по определени специалности и в такива области от страната, където е идентифициран най-голям настоящ или очакван недостиг от кадри, посочват още от министерството. 

От здравното министерство вече съобщиха, че броят на специализантите, които могат да бъдат финансирани по проекта, както и областите с най-ниска осигуреност със съответните специалисти, са определени на базата на анализ, изготвен от Националния център по обществено здраве и анализи. 

Добавена на 08.07.2024 г. в 14:05 ч.