Новоизбраният български патриарх Даниил получи инсигниите - знаците на патриаршеското достойнство, от митрополити от Светия синод


Новоизбраният български патриарх Даниил получи инсигниите - знаците на патриаршеското достойнство, от митрополити от Светия синод

Новоизбраният български патриарх Даниил получи инсигниите - знаците, на патриаршеското достойнство, от митрополити от Светия синод на тържествената интронизация в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски". 

Българският патриарх, в отличие от останалите митрополити от Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия, които носят енголпие и кръст, носи на гърдите си три отличия за патриаршеското достойнство - св. Кръст, и два енголпиона - с Христос Вседържител и с Пресвета Богородица.

Като предстоятел на поместна православна църква, патриархът е този, който постоянно предстои пред Бога за поверения му народ. Затова и само църковните предстоятели носят три отличия - две енголпия и нагръден кръст. 

Енголпията за интронизацията на новоизбрания днес български патрирах са същите, които са връчени на българския патриарх Кирил, който е първият ни патриарх след възстановяването на Българската патриаршия през 1953 г. Те са били изработени от златар, арменец от Пловдив.

Патриарх Даниил получи и зелената патриаршеска мантия, която, като пастирско наметало, напомня, че ролята на архиерея е да води паството си към Царството Божие. Мантията е зелена, за да се отличава от червените мантии на Константинополските патриарси подарявани им от Византийските императори. 

Българската зелена патриаршеска мантия е символ на автокефалния статут на Българската църква. Така се знае, че още от ХІ век мантията на Българския архиепископ в Охрид е зелена. А влиянието на БПЦ сред славяните е оказало такава роля, че предстоятелите на всички славяноезични църкви носят зелени мантии - Сръбска, Руска, Полска и Чешка църква, включително и Грузинската. Така зеленото става символ на патриаршеското достойнство в славяноезичните църкви.В деня на интронизацията, новоизбраният български патриарх е със зелен епатрихил и омофор. Патриарх Даниил получи също бялата епанокалимавка и патриаршеският жезъл.

Поздравление към новоизбрания български патриарх поднесе и митрополитът на САЩ, Австралия и Канада Йосиф.

Новоизбраният български патриарх Даниил, който е и Софийски митрополит, отправи молитва и благослови българския народ.

 

Добавена на 30.06.2024 г. в 17:10 ч.