Отговорността на бизнеса за спазване на човешките права обсъдиха участници във форум в София


Отговорността на бизнеса за спазване на човешките права обсъдиха участници във форум в София

Отговорността на бизнеса за спазване на човешките права обсъдиха участниците във форум на тема "Business Talks about Human Rights", организиран от Българската фондация за бизнеса и правата на човека (БФБПЧ). 

Инициативата се осъществи с подкрепата на Посолството на Кралство Нидерландия в България като част от проекта "Business and Human Rights: The Dutch Experience", уточниха организаторите. 

"Човешките права са на първо място в дневния ред на Кралство Нидерландия и са надлежно отразени в нашата външна политика. С важни инициативи като тази, ние се опитваме да подобрим мрежата от участници в гражданското общество, посветени на насърчаването на човешките права", каза посланикът на Кралство Нидерландия в България Симон ван дер Бург. 

По думите му компаниите трябва да извършват надлежна проверка по отношение на човешките права. Те трябва да следят за въздействието им върху околната среда по цялата верига от дейности на техните бизнес партньори. Има една икономическа обосновка за спазването на човешките права. Дружествата, които спазват човешките права, ще работят. Ако не се уважават човешките права, това ще се санкционира, посочи председателят на Глобалната бизнес инициатива за правата на човека Рон Попър. 

"Много е важно да се подчертава да не се дискриминира срещу жени, хора от различни религии, етноси. Управлението на дружествата тепърва има още да учи", посочи Рон Попър. 

Според него много държави са приели прекрасни закони и са подписали международни закони, но те невинаги се прилагат. "Равенство на половете, безопасни условия на труд. Има ги на хартия, но невинаги се спазват“, каза Рон Попър. В някои дружества наистина стандартите са добри, но в други съм виждал експлоатация на детски труд, мигранти, дискриминация на жени, които забременяват, посочи още той.  

Според него понякога е много трудно да се регистрират тези неща и трябва да се работи експертно на места. Важно е в ЕС да се гарантира упражняването на тези права на хората, каза Попър. 

По думите му един от първите въпроси, които веднага се поставя от дружествата, е за разходите. "Когато се управляват доставките, човек се опитва да ги оптимизира и цената е човешка. Например дружеството работи с доставчици от страни, където не се грижат за човешките права", посочи той. 

Като положителен пример за спазването на човешките права Рон Попър посочи Германия. По думите му през следващите години все повече ще се следи за спазването им. 

"Дори настоящите закони да не го изискват, не чакайте, грижете се за "вашия дом", защото времената се променят много бързо. Не изоставайте от бързите промени, защото все повече ще се обръща внимание на спазването на човешките права", се обърна той към представителите на бизнеса. Винаги казвам, че човешките права трябва да станат част от човешките ресурси, каза в заключение Попър. 

Много често чувам, че тази тема не е актуална, че не ѝ е дошло времето и че трябва да изчакаме поредната регулация, каза основателят на Българската фондация за бизнеса и правата на човека Оля Пенева. "Тази тема не е толкова разпознаваема в България и мотивацията ни да организираме този форум беше, че е време да работим по темата", каза тя за БТА. 

Според нея първото нещо, което трябва да се направи, е да се развие малко повече информираността не само в публичния сектор, а и в частния и неправителствения сектор. 

Добавена на 26.06.2024 г. в 19:20 ч.