В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна Българо-корейски форум за мир в Източна Азия и на Балканите


В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна Българо-корейски форум за мир в Източна Азия и на Балканите

В Аулата на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“ започна Българо-корейски форум за мир в Източна Азия и на Балканите. Домакин на събитието е Историческия факултет на Алма матер, съобщиха от висшето училище.

Във форума участват представители на Философския факултет от специалност „Европеистика“ - с пленарен доклад на проф. д-р Мария Стойчева, и на Факултета по класически и нови филологии - с доклад на доц. д-р Евгений Кандиларов.

Основна цел на форума е да бъде споделен опитът между държавите на Балканите и в Източна Азия, свързан с развитието на гражданското общество и неправителствения сектор.

В рамките на провеждането му е предвидено да бъдат обсъдени предизвикателствата пред регионите и най-вече върху стратегиите и решенията, които отделните страни прилагат, за да бъде постигнат траен мир и просперитет на регионално ниво.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. д-р Ренета Божанкова отправи поздрав към участниците във форума от свое име и от името на ректора - проф. д-р Георги Вълчев.

Проф. Божанкова отбеляза, че всички съзнават значението на избраната тема за днешния ден с предизвикателствата, които той носи за народите, за техните лидери, за всеки отделен човек.

„Мирът има абсолютна стойност, защото той пази живота, създава условия за благоденствие на хората. Как този мир да бъде постиган в райони от света, които имат своята сложна история, но и своето общо бъдеще, е въпрос, който може да получи отговор именно в академичен контекст, защото университетът е мястото, където се пази паметта за миналото, създават се експертното знание за съвременните процеси, както и предвижданията и проектите за следващите години“, каза заместник-ректорът и поздрави колегите от Историческия факултет и Факултета по класически и нови филологии за организирането на събитието.

По думите й то заема значимо място в университетския календар и несъмнено ще остави следа със споделените идеи и развити тези за това как да предадем на бъдещото поколение един свят със спокойно настояще и благополучно бъдеще.

Деканът на Историческия факултет проф. д-р Мира Маркова отправи поздрав към присъстващите. В приветствието си тя заяви, че в контекста на модерната реалност разговорът за диалог и мир заслужава особено внимание.

„Ние, историците, познаваме разрушителната сила на войната. Изучавайки развитието на човешкото общество, ние като професионалисти знаем, че е имало и ще има войни. Днешният форум обаче представя академичната гледна точка на значението на мира“, каза проф. Маркова.

По думите й в съвременния свят все повече хора по една или друга причина живеят между отделни култури, с двойни идентичности. „Динамиките на двойната идентичност са особено важни в последните десетилетия. Драматични политически ситуации провокираха най-сериозното движение на хора в постмодерната ера‘‘, акцентира тя.

Деканът на Историческия факултет изтъкна, че много човешки съдби са преобърнати, докато се търси логично обяснение на личните човешки трагедии и за това, според нея, значението на гражданското общество е неизмеримо важно.

„Днешният форум ще повдигне въпроси, важни за целия свят. Пожелавам ползотворни дискусии и много положителни емоции, защото науката е страст и емоция“, каза накрая проф. Маркова.

Събитието продължи с предвидените доклади, уточняват от СУ.

 

/ЙВЛ

Добавена на 01.07.2024 г. в 18:20 ч.