Засилва се борбата с антимикробната резистентност по света, пише сп. “Ветеринарна практика‘‘


Засилва се борбата с антимикробната резистентност по света, пише сп. “Ветеринарна практика‘‘

През 2024 година са ревизирани стандартите на Световната организация за здравеопазване на животните (World Organisation for Animal Health - WOAH) и с това се предприемат засилени действия за ограничаване на антимикробната резистентност (АМР) по целия свят. Промените в стандартите за АМР целят да създадат път за отговорна употреба на антимикробни средства в различни контексти и условия за единно здравеопазване на животни, хора и околна среда, съобщават за сп. “Ветеринарна практика‘‘ от екипа на Българския ветеринарен съюз. 

Като независима и надправителствена организация WOAH определя стандартите за защита на здравето и хуманното отношение към животните, включително и тези за АМР. Стандартите и насоките на WOAH осигуряват рамка за наблюдение на употребата на антимикробни средства и антимикробна резистентност. Същевременно те насърчават отговорната употреба на антимикробни продукти. 

Преразглеждането на стандарта за АМР (глава 6.10) по време на 91-ата Генерална сесия, която се състоя през май 2024 г., беше водено от специализирани комисии на WOAH с подкрепата на работна група по АМР. То обхвана три основни аспекта: разширяване на обхвата на стандартите, за да бъдат включени домашните любимци; включване на предпазни мерки за околната среда и актуализиране на списъка на WOAH с антимикробни агенти от ветеринарномедицинско значение. 

„Това е важна стъпка напред в борбата срещу смъртоносната заплаха от АМР. В продължение на много години има значителен интерес към подходяща употреба и съхраняване на антимикробни средства, предназначени за домашните любимци по целия свят. Съгласуването на този интерес с глобалните стандарти и действия на WOAH е от решаващо значение за отключването на потенциала на „One Health“.“ Това споделя Стивън Пейдж, член на работната група по АМР на WOAH.

Стандартите на WOAH за АМР са ключови за справяне с днешните пресичащи се предизвикателства, свързани с тази нарастваща заплаха. Сложността на проблема изисква всеобхватно използване на подхода „One Health“. Използването на антимикробни лекарства позволи на световното здравеопазване да направи значителни положителни крачки през последните години. Въпреки това широко разпространената злоупотреба с антимикробни средства при хора, животни и растения драматично допринася за появата и разпространението на устойчиви на лекарства патогени. Това представлява обща заплаха за здравето на хората и животните, с важни последици за нашите взаимосвързани екосистеми. 

От Българския ветеринарен съюз допълват, че антимикробната резистентност вече е започнала да предизвиква безпрецедентна глобална криза и справянето с това междусекторно предизвикателство е по-спешно от всякога. 

От Ветеринарния съюз уточняват за сп. 'Ветеринарна практика', че днес, по целия свят, културата на притежанието на домашни любимци в развиващите се икономики се е променила, което позволява по-тясно взаимодействие между животните и хората. В научната литература има все повече доказателства за двупосочно пренасяне на резистентни патогени, включително чрез контакт или споделяне на замърсена среда. Това налага преразглеждане на стандартите на WOAH, за да се повиши осведомеността на 183-е държави членки относно необходимостта от разширяване на техните дейности за насърчаване на отговорна употреба на антимикробни средства при домашните любимци.

/ЙВЛ

Добавена на 05.07.2024 г. в 13:10 ч.