За държавите на външна граница на ЕС предизвикателствата са още по-големи, каза Калин Стоянов


За държавите на външна граница на ЕС предизвикателствата са още по-големи, каза Калин Стоянов

За държавите на външна граница на Европейския съюз предизвикателствата са още по-големи, защото поемат основната отговорност за изграждане на адекватен капацитет и за изпълнението на скрининга и граничните процедури, каза служебният министър на вътрешните работи Калин Стоянов на министерската конференция на държавите от Залцбургския форум. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Стоянов призова за намиране на иновативни решения за превенция на незаконната миграция, борба с мрежите за контрабанда на мигранти, и повишаване на ефективността на връщанията.

Той подчерта и приноса, който регионалните инициативи за засилено сътрудничество могат да имат относно сигурността на Шенгенското пространство. В изказването си за сътрудничеството в областта на противодействието на нелегалната миграция министърът на вътрешните работи на Австрия Герхард Карнер даде висока оценка на сътрудничеството с България. Той отбеляза приноса на страната ни за охрана на външните граници на ЕС и ограничаване на миграционните движения към Австрия.

Калин Стоянов заяви, по време на работните сесии, че ефективното използване на инструментите за сътрудничество е от съществено значение за адекватния отговор на предизвикателствата, пред които се изправят ежедневно. В този смисъл той подчерта необходимостта от обмен на навременна и достоверна оперативна информация и открои ролята на съвместната работа с трети страни.

В рамките на участието си в работната сесия, посветена на сигурността в държавите от Дунавския регион, Стоянов настоя за споделен отговор на предизвикателствата в областта на сигурността.

През годините засилихме нашето взаимодействие в борбата с корупцията, сигурността на документите за самоличност, борбата с трафика на хора и този на наркотици, хибридните заплахи, подобряването на контрола по речните пристанища и други. По този начин допринасяме за устойчивото развитие на региона, подчерта министър Калин Стоянов.

Той отбеляза необходимостта от продължаване на работата за сближаване на националните правни рамки и практики в контекста на дигитализацията, за да бъдат адресирани различните аспекти на киберзаплахите, свързани с агресията на Русия срещу Украйна. Стоянов потвърди готовността на специализираното киберзвено на МВР да продължи редовния контакт с украинските си колеги, като оказва необходимата подкрепа.

Предвид общите интереси и успешното им отстояване българският вътрешен министър заяви подкрепа за инициативата Залцбургският форум да излезе със свои предложения и идеи за новия законодателен цикъл на Европейския съюз.

БТА припомня, че служебният министър на вътрешните работи Калин Стоянов е във Виена за участие в министерската конференция на държавите от Залцбургския форум. Тя е организирана в рамките на Австрийското председателство на партньорската инициатива. На срещата вътрешните министри ще обсъдят основните приоритети на Европейския съюз (ЕС) в областта на сигурността и миграцията, както и актуалните предизвикателства, пред които се изправят страните от Дунавския регион, включително в контекста на дигитализацията.

 

Добавена на 25.06.2024 г. в 18:05 ч.