Ниската избирателна активност прави тежестта на контролирания вот по-голяма, каза Ива Лазарова от ИРПС


Ниската избирателна активност прави тежестта на контролирания вот по-голяма, каза Ива Лазарова от ИРПС

Ниската избирателна активност прави тежестта на контролирания вот по-голяма. Това каза в интервю за БТА Ива Лазарова - изпълнителен директор на Института за развитие на публичната среда (ИРПС). 

Според нашите анализи на всички парламентарни избори от 2013 година насам тежестта на гласовете в секциите с "отклоняващо се поведение на избирателите" възлиза на между 5% и 10%. В тези секции избирателите гласуват по необичаен начин в сравнение със съседите им в населеното място, както и спрямо целия избирателен район, посочи тя.

Такива отклонения са индикация, че е възможно във въпросните секции да се упражнява форма на контрол над избирателите, особено на местата, където населението живее под прага на бедността. Именно социо-икономическите фактори трябва да се вземат предвид, когато се прави оценка дали дадено място наистина е в риск от изборни нарушения, каза още Лазарова.

При последните избори наблюдението ни показа, че и този път имаше предимно проблеми от административен характер. Изборите "две в едно" затрудниха някои от секционните избирателни комисии (СИК), тъй като от тях се изискваше да проверяват избирателите в два списъка преди да ги допуснат да гласуват. Наблюдателите ни подаваха сигнали, свързани с наличието на агитационни материали в близост до секции, неспазване на правилата от страна на СИК (например четене на личните данни на избирателите на глас), погрешно поставяне на машината за гласуване, така че да се разкрива тайната на вота и др. Във всички случаи практиките бяха преустановени след разговор със СИК или след подаването на официален сигнал до съответната Районна избирателна комисия, обясни Ива Лазарова. 

Следва пълният текст на интервюто

Наблюдавахте процесите на гласуване. Установихте ли притеснителни практики, които се повтарят за пореден път?

Наблюдението ни показа, че и този път имаше предимно проблеми от административен характер. Изборите "две в едно" затрудниха някои от секционните избирателни комисии, тъй като от тях се изискваше да проверяват избирателите в два списъка преди да ги допуснат да гласуват. Наблюдателите ни подаваха сигнали, свързани с наличието на агитационни материали в близост до секции, неспазване на правилата от страна на СИК (например четене на личните данни на избирателите на глас), погрешно поставяне на машината за гласуване, така че да се разкрива тайната на вота и др. Във всички случаи практиките бяха преустановени след разговор със СИК или след подаването на официален сигнал до съответната Районна избирателна комисия. 

Разбира се, наблюдавахме и ниската избирателна активност на повечето места. През деня на отделни места станахме свидетели и на проблеми с машинното гласуване - частично принтиране на бюлетини, празни бюлетини, неразпечатване на бюлетини от машините. Това доведе до инструкция от страна на Централната избирателна комисия изпратена до всички районни избирателни комисии, в която се указва следното: “В случай, че след гласуване на избирател машината отпечата празна (бяла) бюлетина или бюлетина, в която не е изписан вотът на избирателя, се съставя констативен протокол, който заедно с дефектната бюлетина, се прилага към протокола на СИК. Избирателят се допуска повторно да гласува само с хартиена бюлетина за избора, за който е отпечатана дефектната бюлетина". В наш анализ по темата разглеждаме този проблем в дълбочина. За да се установи наистина каква е причината за този проблем, е необходим последващ анализ и подходяща техническа поддръжка на машинните устройства между изборите.

Смятате ли, че при ниската избирателна активност нивото на контролиран вот е имало по-голямо значение при изборния резултат?

Трудно е да се направи точна оценка на този етап, но по правило ниската избирателна активност прави тежестта на контролирания вот по-голяма. Според нашите анализи на всички парламентарни избори от 2013 година насам тежестта на гласовете в секциите с "отклоняващо се поведение на избирателите" възлиза на между 5% и 10%. В тези секции избирателите гласуват по необичаен начин в сравнение съссъседите им в населеното място, както и спрямо целия избирателен район. Такива отклонения са индикация, че е възможно във въпросните секции да се упражнява форма на контрол над избирателите, особено на местата, където населението живее под прага на бедността. Именно социо-икономическите фактори трябва да се вземат предвид, когато се прави оценка дали дадено място наистина е в риск от изборни нарушения.

Възможно е обаче да има и логично обяснение за отклоняващо се от обичайното изборно поведение. Например, в някои случаи избирателите подкрепят човек от местната общност - учител, лекар или др.

Това са поредните избори, при които има видеонаблюдение. Справят ли се изцяло СИК вече с този процес или все още виждате ситуации, при които не се спазва законът?

Видеонаблюдението беше въведено през 2023 година, така че сега използвахме устройствата за трети път. Един от основните проблеми и в предишни кампании бе, че няма конкретни разписани правила за това как всъщност трябва да са поставени устройствата, каква следва да е видимостта от тях и т.н. Това е пропуск от страна на Централната избирателна комисия, която отговаря за изготвянето на Методическите указания. Липсата на изчерпателни инструкции, както и проблемите с обученията на секционните комисии, отново доведоха до ситуации, в които СИК не поставят устройствата правилно, не ги включват навреме, изключват ги по-рано от необходимото и т.н.

Разписването на подробни инструкции по темата, както и подобряване на обученията на СИК биха помогнали за уеднаквяване на практиките при провеждане на видеонаблюдение при закриване на изборния ден. Самото видеонаблюдение би могло да е изключително полезен източник на информация за спазването на правилата по отчитане на вота. То може да се използва както от гражданскиорганизации като нашата, така и от самата Централна избирателна комисия, за да подобрява правилата, по които се отчита вотът, и обученията на комисиите.

Обикновено в рамките на изборния процес наблюдавате секции, които са определени като "рискови". Наблюдавате ли това и сега и има ли промяна от предишния вот?

Както вече споменах, тези места са устойчиви през годините от 2013 година насам. В различните кампании е възможно да се наблюдава по-висока или по-ниска активност, но местата в риск от изборни манипулации не се променят драстично сами по себе си. Това е така, тъй като явления като контролирания вот се случват в места с влошени икономически и демографски показатели, висока безработица, зависимост от един работодател, който много често е и самата местна власт.

 

Добавена на 26.06.2024 г. в 08:50 ч.