Около 2800 безработни ще започнат работа по регионалните програми за заетост за 2024 г., съобщиха от социалното министерство


Около 2800 безработни ще започнат работа по регионалните програми за заетост за 2024 г., съобщиха от социалното министерство

Около 2800 безработни ще започнат работа през 2024 г. по регионалните програми за заетост, които се финансират от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Предвидените средства в бюджета за активна политика на пазара на труда са в размер на над 13,5 млн. лв. С тях ще бъдат субсидирани създадените работни места за период до пет месеца. Това съобщават от пресцентъра на социалното министерство.

По регионалните програми за заетост ще се реализират общественополезни дейности за поддържане и опазване на общинската и държавната собственост – училища, детски градини, пътища, паметници на културата, както и за поддръжка и почистване на паркове и междублокови пространства. Ще бъдат изпълнявани и екологични дейности като събиране и извозване на отпадъци, озеленяване и др., добавят от МТСП.

Законът за насърчаване на заетостта предвижда реализирането на една Регионална програма за всяка административна област на България. Целта е да се намали безработицата на местно ниво и да се преодолеят различията в търсенето и предлагането на работна сила в отделните региони, уточняват от МТСП. Регионалните програми са част от Националния план за насърчаване на заетостта. В него е предвидено през 2024 г. общо около 10 хил. души да бъдат устроени на работа, а над девет хиляди – включени в обучения. За изпълнението на включените в него програми и мерки е осигурен бюджет от 88 млн. лв., което е с 15 млн. лв. повече спрямо 2023 г., съобщават от социалното министерство. 

В края на май Агенцията по заетостта започна прием на заявления за ваучери за безплатни обучения за работещи. 

Добавена на 04.07.2024 г. в 21:20 ч.