Работи се за въвеждане на депозитната система през 2026 г., посочиха от Министерството на околната среда


Работи се за въвеждане на депозитната система през 2026 г., посочиха от Министерството на околната среда

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) работи за въвеждане на депозитната система от отпадъци от опаковки през 2026 година. С това България ще изпълни изискванията на Европейската комисия (ЕК) по отношение на срока и минималните изисквания към системите за обратно приемане на отпадъци от опаковки от напитки. Това се посочва в позиция, публикувана на сайта на екоминистерството.

По-рано днес от екологичното сдружение „За Земята“ внесоха подписка в МОСВ с настояване да се изпълни по-скоро поетият ангажимент за национална депозитна система за опаковките за напитки от стъкло, метал и пластмаса.

„Изискванията на ЕК, предвидени в проекта на регламент за опаковките, са до 2029 г. да бъде осигурено разделно събиране на най-малко 90% годишно от пластмасовите бутилки и металните съдове за напитки за еднократна употреба“, напомнят от МОСВ. Добрите европейски практики показват, че са нужни поне две години за осигуряването на цялостна инфраструктура и промени в националното законодателство, за да бъде ефективна и работеща депозитната система, се посочва още в позицията. От МОСВ подчертават, че има работна група, която се занимава с всички въпроси по темата, включително за законодателните промени, които ще са необходими за определяне на оператор на депозитната система, а също и за вида, логистиката и инфраструктурата на самата система.

„Работната група прецени, че е необходимо провеждане на допълващо изследване за определяне на логистичните потоци, събиране и анализ на оперативни и технически данни“, информират също от МОСВ. Изследването ще даде яснота за логистичната и функционалната архитектура на депозитна система за опаковки от напитки в България, заедно с последователни стъпки за нейното въвеждане и съответните срокове по изпълнение на необходимите мерки, добавят от екоминистерството. След представянето на резултата от страна на изпълнителя пред работната група, ще се премине и към изготвяне на всички предложения за изменение на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове, съобщават още от министерството. Срокът за изпълнение на поръчката за изследването е до 8 юли тази година. 

Добавена на 03.07.2024 г. в 12:40 ч.