Институтът GATE обяви прием за новия випуск на магистърската програма "Технологии за големи данни"


Институтът GATE обяви прием за новия випуск на магистърската програма "Технологии за големи данни"

Институтът "Големи данни в полза на интелигентно общество" (GATE) ще представи утре магистърската програма "Технологии за големи данни", чийто втори випуск ще бъде приет през есента. Представянето е във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски", съобщиха от института.

Програмата е съвместна инициатива на института GATE и на ФМИ към Софийския университет. 

Магистърската програма е с продължителност от три семестъра и е насочена към подготовката на специалисти в областта на големите данни и изкуствения интелект. Завършилите я ще могат да се реализират в професии на бъдещето, където технологиите подпомагат създаването на иновативни услуги и продукти в направления, като здравеопазване, транспорт, икономика, финанси. Те ще могат да работят ефективно като аналитици и инженери на данни, специалисти по машинно обучение и обработката на естествен език, учени в сферата на данните. 

Предвид постоянно разширяващата се палитра на икономически и социални приложения на големите данни, съвсем скоро вече няма да има професия или специалност, която да не се нуждае от подобна експертиза. Неслучайно недостигът на специалисти в областта на данните и тяхното управление расте с всяка изминала година.

За да отговори на реалните потребности на науката и бизнеса, магистърската програма "Технологии за големи данни" включва, освен лекционни курсове на водещи български и международни учени от световни университети и експерти в сферата на големите данни, и работа по реални практически казуси и проекти в иновативни лаборатории и платформа за големи данни. Така студентите ще имат възможността да усвоят технологии и да създават решения, базирани на тях, а споделеният опит и работа с ментори от водещи компании в тази област ще им позволи да получат необходимата увереност, че са подготвени за реализация на реални сценарии в сферата на данните.

Институтът GATE, заедно със своите партньори, осигурява възможност и за няколко стипендии в магистърската програма "Технологии за големи данни". Традиционно две от тях са финансирани от DeepMind - британската компания, известна с научните си изследвания и иновации в областта на изкуствения интелект. Основната цел на партньорството е да демонстрира високата стойност за обществото, която носи насърчаването на студентите към научна кариера в стратегическите области на големите данни и изкуствения интелект, особено ако те принадлежат към групи в неравностойно положение или недостатъчно представени групи.

Присъстващите на информационния ден ще получат детайлна информация за магистърската програма "Технологии за големи данни" и за стипендиите, и ще могат да зададат въпроси на ръководителя на програмата проф. Силвия Илиева - директор на GATE.

Крайният срок за кандидатстване за магистърската програма "Технологии за големи данни" е до 13 септември 2024 г.

Институтът "Големи данни в полза на интелигентно общество" (GATE) към Софийския университет "Св. Климент Охридски" извършва научни изследвания и създава иновации в четири приложни области - градове на бъдещето, цифрово здравеопазване, умна индустрия и интелигентно правителство. Мисията на института за върхови постижения в сферата на големите данни и изкуствения интелект е да бъде свързващо звено между научната общност, индустрията и обществото. 

GATE е българският хъб на IDSA (International Data Spaces Association), който насочва и обединява националните усилия за използване и споделяне на данни както в бизнеса, така и в обществено значими области. Целта на хъба е да бъде движеща сила в ангажирането на бизнеса, на публичните и градските администрации, както да е инкубатор и акселератор, който да ускори създаването на иновациите, базирани на обмена на данни и тяхното използване на национално и регионално ниво.

От 2022 г. GATE е тестови център в сферата на големите данни и изкуствения интелект. Като част от мрежата на DIANA (мрежа от административни, тестови и аналитични центрове за подпомагане намирането на решения на критични за трансатлантическата сигурност технологични предизвикателства, като направи сътрудничеството между индустрията, стартъп компаниите и научните среди още по-тясно), той приема иноватори от целия Алианс, които да тестват своите разработки с цел оценка, валидиране и верификация.

 

Добавена на 09.07.2024 г. в 14:25 ч.