Комисията за противодействие на корупцията e установила несъвместимост по отношение на подуправителя на БНБ Андрей Гюров, съобщиха от банката


Комисията за противодействие на корупцията e установила несъвместимост по отношение на подуправителя на БНБ Андрей Гюров, съобщиха от банката

Комисията за противодействие на корупцията уведоми днес Българската народна банка (БНБ) за постановено решение, с което е установила несъвместимост по отношение на подуправителя на БНБ, ръководител на управление "Емисионно" Андрей Гюров. Това посочиха от БНБ в съобщение, публикувано на интернет страницата на Централната банка. 

В съобщението пише още, че до предприемане на последващите законосъобразни действия, с оглед да не бъдат допускани каквито и да е съмнения относно спазване на правната рамка, Андрей Гюров е излязъл в неплатен отпуск.

Андрей Гюров встъпи в длъжност на официална церемония в Централната банка на 28 юли. Той и Петър Чобанов бяха избрани от 49-ото Народно събрание за подуправители на БНБ на 26 юли. Оттогава започва да тече шестгодишният им мандат. Чобанов е ръководител на управление "Банково", а Гюров - на управление "Емисионно". Те встъпиха в длъжност на мястото на дотогавашните подуправители на БНБ Нина Стоянова и Калин Христов.

 

 

 

 

Добавена на 27.06.2024 г. в 13:25 ч.