Възможността деца от Украйна да дойдат за почивка и рехабилитация в България обсъдиха служебният министър Ивайло Иванов и посланик Олеся Илашчук


Възможността деца от Украйна да дойдат за почивка и рехабилитация в България обсъдиха служебният министър Ивайло Иванов и посланик Олеся Илашчук

Служебният министър на труда и социалната политика Ивайло Иванов обсъди с посланика на Украйна Олеся Илашчук възможността за почивка и рехабилитация в България на деца, засегнати от войната. Това съобщават от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Проучват се и възможностите за реализация на идеята украински деца да посетят българското Черноморие. 

По време на срещата Ивайло Иванов напомни за мерките, които социалното министерство предприе за предоставяне на подкрепа на украинските бежанци, свързани със социално подпомагане и социални услуги, интеграция на хората с увреждания, закрила на децата и техните семейства и достъп до пазара на труда на лицата със статут на временна закрила. „Децата, напуснали Украйна и разселени на територията на България, са специфична група, които се намират в тежка житейска и социална ситуация", коментира министърът. Част от тях са непридружени малолетни и непълнолетни, добави той. И увери, че при сигнал за дете в риск или нуждаещо се от закрила се прилага общият ред по Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане, като се правят проучване и оценка и се предприемат необходимите мерки за закрила. 

От МТСП отбелязват, че в писмо министърът на социалната политика на Украйна Оксана Жолнович е изразила благодарност към екипа на социалното министерство за оказаната помощ и подкрепа на украинските деца и семейства с деца и за създаването на безопасна среда за тях. 

По данни на "УНИЦЕФ България" към средата на февруари 2024 г. в България има повече от 53 322 украински бежанци. В края на февруари от организацията съобщиха, че заедно с партньори през 2023 г. са подкрепили над 80 000 украински деца и хора, полагащи грижи за тях, чрез центровете за закрила и подкрепа "Сини точки". От "УНИЦЕФ България" са подпомогнали записването в детски градини и в училища на 3800 деца. 

Добавена на 28.06.2024 г. в 16:10 ч.