Антикорупционната комисия установи несъвместимост със заеманата длъжност при подуправителя на БНБ Андрей Гюров


Антикорупционната комисия установи несъвместимост със заеманата длъжност при подуправителя на БНБ Андрей Гюров

Комисията за противодействие на корупцията (КПК) установи несъвместимост със заеманата длъжност при подуправителя на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров. Това става ясно от решение на комисията. От решението на КПК става ясно, че Гюров е имал участие в дружество с ограничена отговорност (ООД), както и е бил член на управителен орган на юридически лица с нестопанска цел.

В сигнала срещу Гюров са изложени твърдения, че като подуправител на БНБ на 19 юли 2023 г. е подписал декларация за липса на несъвместимост. Към момента на подаване на декларацията, към момента на встъпване в длъжност, както и след това – поне до 6 октомври Гюров е вписан като член на Изпълнителния съвет на политическа партия, както и е член на Управителния съвет на сдружение, става ясно от решението на КПК.

Четири месеца след встъпването му в длъжност и предвид извършвана в БНБ вътрешна проверка, Гюров е уведомил с докладна записка от 21 ноември 2023 г. членовете на УС относно участието си в управителен съвет на юридически лица с нестопанска цел. Той е посочил и че след датата на избора му за подуправител не е осъществявал дейност в юридическите лица с нестопанска цел, в които е бил вписан като член на ръководен орган. Това, че не е имал намерение да осъществява такава дейност, не променя обстоятелството, че Управителният съвет не е уведомен своевременно – при встъпването в длъжност от Гюров, съответно не е взел решение относно извършваната от него дейност като член на орган на управление на две юридически лица с нестопанска цел, което води и до несъвместимост, пише в решението на КПК. 

Според написаното в него Гюров не е декларирал участието си в органи на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, както към датата на встъпването му в длъжност.

До предприемане на последващите законосъобразни действия, с оглед да не бъдат допускани каквито и да е съмнения относно спазване на правната рамка, Андрей Гюров е излязъл в неплатен отпуск, съобщиха по-рано от БНБ.

Категорично заявявам, че решението на Комисията за противодействие на корупцията е незаконосъобразно и се основава на неверни факти, преднамерено тълкуване на закона и отказ да се изяснят обстоятелствата по случая. Това се посочва в публично изявление на Андрей Гюров, публикувано на Фейсбук страницата на "Продължаваме промяната - Демократична България"

Андрей Гюров встъпи в длъжност на официална церемония в Централната банка на 28 юли. Той и Петър Чобанов бяха избрани от 49-ото Народно събрание за подуправители на БНБ на 26 юли. Оттогава започва да тече шестгодишният им мандат. Чобанов е ръководител на управление "Банково", а Гюров - на управление "Емисионно". Те встъпиха в длъжност на мястото на дотогавашните подуправители на БНБ Нина Стоянова и Калин Христов.

Добавена на 27.06.2024 г. в 20:30 ч.