Има прокурорска проверка, ДАНС изяснява обстоятелствата относно рапортите на офицери от "Военно разузнаване" за вербуването им от ген. Атанас Атанасов, каза генерал Венелин Венев


Има прокурорска проверка, ДАНС изяснява обстоятелствата относно рапортите на офицери от "Военно разузнаване" за вербуването им от ген. Атанас Атанасов, каза генерал Венелин Венев

Към момента има назначена прокурорска проверка, ДАНС провежда съответните мероприятия за изясняване на обстоятелствата, същевременно срещу Служба „Военно разузнаване“ с цел сплашване беше подета медийна кампания и беше инициирана проверка от Държавна комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) за възможни нарушения по Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) към Служба "Военно разузнаване" (СВР). Това заяви по време на изслушване в парламента  бригаден генерал Венелин Венев - директор на Служба „Военно разузнаване“ към Министерство на отбраната. Изслушването е относно изнесена информация в медиите за вербуване на разузнавачи от Служба „Военно разузнаване“ в кафене „Ларгото“ в центъра на София, от съветника по национална сигурност на премиера Николай Денков – Веселин Марков, по поръчка и по инициатива на ген. Атанас Атанасов, с предложение за кариерно повишаване на разузнавачите в службата срещу лична лоялност в полза на ген. Атанас Атанасов. Вносители на искането за изслушване са Хамид Хамид и Станислав Анастасов (ДПС) и Делян Добрев (ГЕРБ-СДС). 

Венев заяви, че през месец юни 2023 г., когато се е сформирало правителството на Николай Денков, той в качеството си на премиер, е провел първите срещи с него и се е запознал лично с неговите заместници. 

Следва да се има предвид, че служба „Военно разузнаване“ се ръководи именно от премиера на страната, който разписва и годишният ни план за работа . В изпълнение на заповедта на премиера моят първи заместник се яви на среща в Министерския съвет с официалната си биографична справка, с която, разбира се, може само да се гордее, сходно е положението с останалите ръководни офицери. Качествата и професионализмът на първия ми заместник, явно са оценени по достойнство от премиера Денков, който след този разговор бе значително по-спокоен и уверен в интегритета на службата ни, която периодично е обект на атаки от конкретно лице в страната, посочи Венев. 

Той благодари на премиера Денков за сътрудничеството и условията за изпълнение на задачите на службата и представи информация за последващия контакт с него, осъществен от уважавани офицери от резерва, които са формулирали молбата към него да разреши представянето в Министерски съвет на поне двама негови заместници, перспективни офицери на ниво директор на дирекция, като са отбелязали, че с тях ще бъде разговаряно на ниво съветник на премиера, както съответните разговори също щели да бъдат проведени в Министерския съвет.

Той посочи, че е е предоставил данните за контакт на двама офицери, били са подготвени официалните им офицерски биографии и им е било разпоредено в уреченото време да бъдат пред парадния вход на Министерския съвет. Така, на 12 юли, в различни часове, офицерите ми се явиха на парадния вход на Министерския съвет , готови да се представят по подобие на първия ми заместник, но се оказа, че замисълът за тях е бил малко по- различен. Вместо в МС, с тях е било говорено в кафето до Министерския съвет, обяви Венев. Той посочи, че на следващия ден офицерите са му доложили в устен порядък за характера и съдържанието на разговорите, който генерал Венев определи като "изключително тревожен". Последвал и рапорт в писмен вид с подписите на двамата военни.  Рапортите са явни, но са класифицирани, посочи шефът на службата. Той посочи, че по презумпция за възможен състав на престъпление е било докладвано и на главнокомандващия Българската армия. Във въпросните рапорти се посочва, че ген. Атанас Атанасов възнамерява при създалата се обстановка в сектор сигурност -  "да назначи свои приближени хора в службите за сигурност". В рапорта се посочва, че въпросният съветник от Министерски съвет - Марков е разяснил, че ще се иска оказване на съдействие при назначаване на "наши хора", предоставяне на изпреварващи данни по конкретни теми, както и споделяне на сведения по определени позиции под формата на опорни точки. Българското "Военно разузнаване" ще пише опорни точки за Атанас Атанасов, констатира Венев. 

Той цитира правнонормативната рамка, както обясни, че са сезирали изпълняващия функциите главен прокурор с писмо, с копия на два броя рапорти на военнослужещи от "Военно разузнаване", относно реализиран подход от страна на трети лица към тях с цел предполагаемо вмешателство в ръководството на службата и осъществяване на нерегламентиран достъп.

По същество тези действия представляват престъпления по смисъла на Наказателния кодекс. В тази връзка считаме, че е налице предпоставка за извършване на проверка от страна на органите на прокуратурата с цел образуване на досъдебно производство.  Истинността на предоставените сведения служителите гарантират с подписите си. Тоест това не са анонимни сигнали, те са подписани, обясни Венев. Той посочи, че въпросните служители са били изпратени на изследване с полифизиограф, съгласно наредба за психологическото осигуряване на СВР към МО.

Аз лично съм убеден, че всичко се случва така, както го описват моите офицери, посочи ген. Венев.

 

Добавена на 26.06.2024 г. в 12:10 ч.