Подобряват мониторинга на сънливци в природата чрез поставянето на нови специални дървени къщички


Подобряват мониторинга на сънливци в природата чрез поставянето на нови специални дървени къщички

На 43 места в страната бяха поставени специални къщички за сънливци, които да подпомогнат мониторинга на този вид гризач. За това информират от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Къщичките са част от новите методики към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообрази (НСМСБР). Съоръженията са с входни отвори, обърнати към дървесния ствол. Те се използват дълго от сънливците и са най-доброто решение за дългосрочен мониторинг на популациите на тези видове, коментират от МОСВ. Къщичките са важни за опазване на сънливците, защото е доказано, че при използването им се повишава плътността на популацията на тези видове, посочват още от министерството. 

Сънливците обитават горските и извънселищните райони. Хранят се с цветове, листа, горски плодове, ядки и някои насекоми. Наименованието си носят от това, че през по-голямата част от годината - от октомври до април, спят зимен сън, изпадайки в хибернация. Сънливците раждат веднъж, най-много два пъти годишно, по четири-шест малки. Това се случва най-често през юли-август, разказват още от МОСВ. Тези животни гнездят предимно в хралупи на дървета. Някои видове могат да гнездят и на открито по клоните на храсти и дървета, в тавани на хижи и стопански постройки. Сънливците са нощни животни – през деня спят, а нощем са активни. В обхвата на дейностите на експертите са три вида сънливци - Лешников сънливец, Горски сънливец и Мишевиден сънливец. Те са защитени видове гризачи съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Местата за мониторинг са с пробна площ 1х1 км. На всяко място за мониторинг се поставят по 25 къщички. На 14 от местата вече са поставени общо 350 къщички в рамките на предишен проект, а на останалите 29 места в момента се провежда теренната работа по поставянето на още 725 къщички, добавят още от министерството. Подобни къщички преди дни бяха поставени в района на резервата "Сребърна". Общо за контролираната от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе територия ще се наблюдават 75 къщички. 

Добавена на 25.06.2024 г. в 18:00 ч.