Няма нищо по-логично служебно, надпартийно и безпристрастно правителство да придвижи смени на представители на службите, заяви Димитър Главчев


Няма нищо по-логично служебно, надпартийно и безпристрастно правителство да придвижи смени на представители на службите, заяви Димитър Главчев

Няма нищо по-логично за мен служебно, надпартийно и безпристрастно правителство да придвижи смени на представители на службите, особено които са с изтекъл мандат, както и да вземе предвид ръководството на службите, да се съобрази с мотивите им за смяна на служители. Това заяви от трибуната на Народното събрание служебният министър-председател Димитър Главчев по време на изслушване относно уволнения и назначения в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), Държавна комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО) и Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР).

Главчев отговори на въпрос на народния представител от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Атанас Атанасов какво конкретно е наложило промените в тези служби.

Премиерът каза, че в публичното пространство се чуват множество спекулации по темата от това може ли служебно правителство да прави такива смени до причините, поради които това се прави. Имаше много странни конспиративни теории, каза Главчев, но изрази надежда след днешното изслушване съмненията да се разсеят, както и употребата на темата за политически цели да спре. 

Служебният министър-председател декларира, че в решението си се е ръководил от това да продължи ефективната работа на службите. Темата е деликатна и повече от конкретика няма какво да споделя или да вляза на ниво на спекулациите, затова ще припомня фактите, заяви Главчев.

С решение на Министерски съвет (МС) от 19 юни 2024 г. бяха освободени членовете на ДКСИ и беше назначена нова комисия. Съгласно Закона за защита на класифицираната информация ДКСИ е колегиален орган и се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател, които се определят с решение на Министерски съвет за срок от пет години по предложение на министър-председателят, каза Главчев. Той припомни, че към настоящия момент петгодишният мандат на определените за членове на ДКСИ с решение на МС от 2017 г. Симеон Николов, Алекси Алексиев и Иво Великов беше изтекъл. Заместник-председателят на ДКСИ беше освободен с решение на МС от 22 февруари 2024 г. без да е определен нов. С решение на МС от 1 януари 2022 г. за председател на ДКСИ е определен Цвятко Георгиев, който довършва петгодишния мандат на освободения председател, каза служебният премиер.

Той припомни, че с решение на МС от 11 април 2024 г. предсрочно е освободен от длъжност заместник-председателят на ДАНС Петър Петров. Прието е предсрочното освобождаване да бъде на основание на Закона за държавната агенция „Национална сигурност“ и на Закона за администрацията, отбеляза премиерът. Той поясни, че в предложението за прекратяване на правомощията му е посочено, че с поведението си заместник-председателят на ДАНС Петър Петров поставя под съмнение изискванията за спазване на принципите за политическа неутралност, който следва да се спазва от служителите на ДАНС.

В предложението си председателят на ДАНС посочва, че политическата принадлежност на Петров преди назначаването му, както и поведението му впоследствие, свидетелстват за целенасочено създаване на негативно обществено мнение, уронване на престижа на Агенцията и дискредитиране на ръководството на ДАНС, както обезсмисляне на резултатите от работата на структурните звена, което произтича от неспазване на субординацията и нарушението на вътрешноведомствените разпоредби, регламентиращи осъществяването на контакти с представители на политически партии във връзка с дейността на агенцията, заяви Димитър Главчев.

Той информира, че заместник-председателят на ДАТО Димитър Костов е освободен от заеманата длъжност на основание на Закона за администрацията по преценка на органа на назначаването, тоест министър-председателят.

 

Добавена на 05.07.2024 г. в 11:05 ч.