Конвенцията за насърчаване на колективното трудово договаряне трябва да бъде ратифицирана чрез закон, се посочва в анализ на Икономическия и социален съвет


Конвенцията за насърчаване на колективното трудово договаряне трябва да бъде ратифицирана чрез закон, се посочва в анализ на Икономическия и социален съвет

В България съществуват исторически натрупвания в развитието на отношението на социалните партньори към конвенцията на Международната организация на труда (МОТ) и насърчаването на колективното трудово договаряне. Това се посочва в анализ на Икономическия и социален съвет (ИСС), изпратен до медиите. Той е свързан с Kонвенция №154 на МОТ относно насърчаване на колективното трудово договаряне.

Според ИСС конвенцията е принципен акт, изискващ недвусмислена и активна позиция на държавата към насърчаването на колективното трудово договаряне, като процес и постигнат в резултат на него продукт - колективен трудов договор.

От съвета приемат, че Директивата за адекватната минимална работна заплата (ДАМРЗ) е документ с по-стеснена насоченост, основно обвързана с работната заплата и договарянето ѝ чрез колективни преговори.

От ИСС отбелязват, че анализът на конвенцията цели да даде тласък и принос в очакваните процеси на ратифициране на конвенцията, като необходима и напълно естествена стъпка, даваща по-комплексен и цялостен характер на транспонирането на ДАМРЗ и Директивата за равното заплащане, която също предстои да бъде транспонирана в националното ни законодателство.

Според ИСС всичко изложено в анализа дава основание на съвета да приеме че, Конвенция 154 на МОТ следва да бъде ратифицирана чрез закон. От съвета смятат, че актът на ратифициране на конвенцията, сам по себе си ще има насърчителен характер спрямо колективното договаряне.

На 22 май т.г. ръководителят на отдел „Трудово право и условия на труд“ в Министерството на труда и социалната политика Ненко Салчев каза, че делът на лицата, обхванати от колективното трудово договаряне в периода 2011- 2023 г., се е повишил с 14,2%, като към 31 декември 2023 г. има 193 сключени колективни трудови договора в индустрията, обхващащи 118 хиляди души.

Добавена на 01.07.2024 г. в 21:35 ч.