От 8 до 10 юли ще се подават заявления за участие в първото класиране за прием в гимназиите от осми клас


От 8 до 10 юли ще се подават заявления за участие в първото класиране за прием в гимназиите от осми клас

От 8 до 10 юли ще се подават заявления за участие в първия етап на класирането в училищата с прием на ученици от осми клас по реда на наредба 10 на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, съобщават от Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град.

Подаването на заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класирането ще бъде само по електронен път (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане: без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието; със съдействие на училището, в което ученикът завършва седми клас през профила на ученика в рамките на работния ден; със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО-София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа - https://infopriem.mon.bg, и индивидуален код за достъп.

За кандидатстване в професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценките ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуването и класирането. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявлението за участието в първия етап на класирането, поясняват от РУО.

Съгласно член 63, алинея 2 от наредба 10 на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профила "Физическо възпитание и спорт", подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелството за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Паралелки с профила "Физическо възпитание и спорт" има в 28-о Средно училище "Алеко Константинов" и в 132-ро Средно училище "Ваня Войнова" в София.

Както писа БТА, средният резултат по български език и литература (БЕЛ) след седми клас от националното външно оценяване през тази година е съизмерим с миналата година и сега е 54,60 точки. Има спад от миналата година с 44 стотни, което е по-малко от статистическата допустима грешка при изчисляване на резултатите от изпитите. По математика резултатът е значително по-висок със 7,61 точки и е 42,90 точки, каза вчера служебният министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков, който представи анализ на резултатите от националното външно оценяване след седми клас днес в Министерството на образованието и науката (МОН). 

Резултатът, който се повишава по математика, показва една тенденция, която отчетохме още при изпитите в четвърти клас, че започва сближаване на резултатите по български език и по математика във второ външно оценяване в два различни етапа в образователната ни система, отбеляза министър Цоков.

Над 57 000 ученици се явиха на националното външно оценяване по български език и литература, и по математика. Изпитите се състояха на 19 и на 21 юни.

От МОН съобщиха в понеделник, че седмокласниците и техните родители ще могат да се запознаят с оценените си изпитни работи от националното външно оценяване от 2 до 4 юли. Това ще става в училища или в оценителни центрове, определени със заповед на началника на съответното Регионално управление на образованието и публикувани в сайта на РУО.

След представяне на документ за самоличност седмокласниците ще могат да видят сканирана оценената си изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор. Сканираното изображение не следва да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.

Добавена на 03.07.2024 г. в 11:45 ч.