През 2017 г., когато беше сключен договорът за добросъседство, България беше лидер по темата Западни Балкани, каза служебният премиер


През 2017 г., когато беше сключен договорът за добросъседство, България беше лидер по темата Западни Балкани, каза служебният премиер

През 2017 г. България беше лидер по темата Западни Балкани, когато на 1 август беше сключен договорът за добросъседство между България и Република Северна Македония (РСМ), когато премиери на двете държави бяха Бойко Борисов и Зоран Заев. Това заяви служебният министър-председател и министър на външните работи Димитър Главчев от трибуната на Народното събрание по време на неговото изслушване относно развитието на процеса по разширяване на ЕС след приемането на т.нар. френско предложение, острата антибългарска кампания и изказванията на голяма част от политическия елит в Република Северна Македония, многократно оказван координиран дипломатически натиск спрямо България, който цели да вкара Република Северна Македония в Европейския съюз заобикаляйки правилата и принуждавайки България да отстъпи от вече договорените условия, както и вече предприетите и планирани действия за защита на българските национални интереси по тези въпроси. Вносители на точката в дневния ред е народният представител Костадин Костадинов и група народни представители.

С тъга започвам отговора на този въпрос, тъй като 2017 г. участвах лично в процеса в сключването на договора за добросъседство с Република Северна Македония. Главчев припомни, че тогава той беше председател на Народното събрание.

Димитър Главчев подчерта, че българското правителство стриктно се придържа към позицията, утвърдена с решението на Народното събрание от 24 юни 2022 г., с което се определят условията, при които България може да подкрепи, която и да е стъпка от процеса на европейска интеграция на РСМ. Приемането и непосредствено влизане в сила на конституционни промени, с които българите да бъдат вписани наравно с останалите части от народи във всички съответни разпоредби на конституцията на страната, е незаобиколимо предварително условие за по-нататъшния напредък в евроинтеграционния процес на Скопие, посочи Главчев. Тази системна и категорично защитавана позиция е споделена и от партньорите ни от ЕС, израз на което са и ежегодните доклади за напредък на страната-кандидат, допълни той.

Спекулативните хипотези за евентуално повторно отваряне на утвърдената от всички държави членки и от самата РСМ преговорна рамка, или неспазване на договора за добросъседство от 2017 г. са отхвърлени от всички евроатлантически партньори, каза българският премиер и служебен външен министър. Той подчерта, че не е налице натиск върху България. Същевременно, по думите му, Министерството на външните работи продължи активно да информира държавите членки на ЕС на различни нива и  различни формати за системно налагания над българите в РСМ институционален произвол, включително в контекста на разразилата се антибългарска кампания и провокации в кампанията за изборите за Народно събрание и президент в РСМ.

Димитър Главчев припомни, че Министерството на външните работи предприе незабавни двустранни и многостранни мерки за информиране на държавите-членки на ЕС, ЕК, Съвета и неговите подготвителни органи за позицията на страната ни по отношение на недопустимото поведение на водещи политически фигури, наизпълнението на договорите, езикът на омразата и опитите за предефиниране и предоговарянето на постигнатия европейски консенсус от страна на новоизбраните високопоставени длъжностни лица в РСМ. България последователно се е застъпвала за запазване на консенсуса като начин за гласуване в процеса на разширяване, каза премиерът.

На състоялото се в периода 27-28 юни заседание на Европейския съвет във връзка с развитието в РСМ от последните седмици, българският премиер каза, че е обърнал внимание на сериозните предизвикателства, които се очертават по отношение на европейската перспектива на държавата-кандидат за членство в ЕС. Интересното, което се случи, по думите на Постоянното представителство на България в Брюксел, е, че за първи път и Гърция се присъедини към нашето мнение, а именно гръцкият министър-председател заяви, че повдигнатия въпрос от българския министър-предсадтел го е накарало и той да изрази мнение, че РСМ не спазва и Преспанското споразумение, изтъкна Димитър Главчев.

Той каза още, че през настоящата година е в ход изпълнението на програмата за подкрепа на организации на български общности в Албания, Косово, Молдова, Сърбия и Украйна и на граждани на РСМ с българско самосъзнание. Създаването ѝ беше инициирано от Министерството на външните работи през 2020 г., като оттогава се полагат усилия за увеличаване на нейния бюджет всяка година, като в резултат през 2024 г. са утвърдени средства в размер до 2,1 млн.лв., съобщи премиерът. Той каза, че много голям дял от средствата по програмата още от създаването ѝ, са насочени към подкрепа на организациите на българите в РСМ. Тази програма е единственият целеви финансов инструмент за подпомагане на традиционните български общности и има ключово значение за запазване на тяхното самосъзнание и културно-историческо наследство, каза служебният министър-председател.

На етапа, на който са ни отношения с РСМ, подчерта Главчев, България не се отказва от подобряването на постигнатото ниво. Но нека да постигнем спазването на договорките, това би било напредък, заяви министър-председателят.

 

Добавена на 04.07.2024 г. в 16:50 ч.