Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията за 2024-2028 г. предстои да разгледа днес Министерският съвет


Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията за 2024-2028 г. предстои да разгледа днес Министерският съвет

Проект на Решение за приемане на Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в България 2024-2028 г. предстои да разгледа служебното правителство на редовното си заседание, което ще започне в 10:00 ч. Това съобщиха от пресслужбата на кабинета.

В дневния ред е решение за одобряване проект на Закон за изменение на Закона за държавния бюджета на Република България за 2024 г., както и промяна в още няколко закона, сред които Законът за договорите за финансово обезпечение, Законът за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит и Законът за изменение и допълнение на Закона за счетоводството.

С друго решение се предлага да се утвърди броят на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на България през учебната 2024 - 2025 година.

Служебните министри ще обсъдят предложение за обявяване на 31 март за професионален празник на вътрешния одитор.

Добавена на 03.07.2024 г. в 06:45 ч.