Ще бъде необходим допълнителен финансов ресурс за изграждане на цялата магистрала "Русе - Велико Търново", съобщи регионалният министър


Ще бъде необходим допълнителен финансов ресурс за изграждане на цялата магистрала "Русе - Велико Търново", съобщи регионалният министър

Проектът за изграждане на автомагистрала "Русе - Велико Търново" е включен за финансиране по програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г. Сключен е договор с консултант, който изготвя формуляра за кандидатстване за финансиране на първите два участъка от автомагистралата по програмата. Средствата, предвидени за финансиране, са недостатъчни за изграждане на цялата магистрала и затова ще бъде необходим допълнителен финансов ресурс от държавния бюджет или друг източник за финансиране на тяхното завършване. Това каза служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова по време на парламентарния контрол.

Към настоящия момент обектът е предвиден за финансиране под номер 193 от Приложение 2 към Закон за държавния бюджет на България 2024 г., като осигурените средства ще се използват за обхода на Бяла. Разчетите на пътната агенция показват, че финансовата помощ, за която се кандидатства по програмата "Транспортна свързаност", няма да са достатъчни и затова се предвижда и в прогнозата за бюджет 2025-2027 г. да бъдат заложени средствата, които са необходими към момента по разчетите за довършване на магистралата Русе - Велико Търново.

Извършените разходи по проекта ще бъдат предложени за верификация след одобряване на формуляра за кандидатстване и сключване на договора за безвъзмездна помощ в рамките на отпусната за такава по програма "Транспортна свързаност", каза министърът.

Строителството на автомагистралата, която ще бъде с дължина над 132 км, е обособено в три участъка. Първият е Русе - Бяла с дължина 40,24 км, вторият - обход на град Бяла, е с дължина 35,4 км и третият Бяла – Велико Търново е с дължина 57,2 км.

За участъка Русе - Бяла сега се изготвя технически проект, като готовата разработка трябва да бъде предадена за разглеждане от експертен техническо-икономически съвет към пътната агенция до 18 август 2024 г., каза министърът.

За обхода на Бяла в строителство са 7,9 км, за трасето е изготвен технически проект и е издадено разрешение за строеж от 14 ноември 2023 г., а първата копка е направена на 3 декември 2023 г., напомни министърът. Тя съобщи, че на трасето към момента се изнася хумусният слой и все още не са започнали същинските строително-монтажни работи. За останалите 27,5 км от участък 40 до 61 и от участък 69 - 76 км е представен технически проект и сега разработката се разглежда от експерти на Агенция "Пътна инфраструктура" за изразяване на становища, след което ще бъдат представени за разглеждане от експертния технико-икономически съвет към агенцията.

За третата отсечка Бяла - Велико Търнова пътната агенция предвижда да се обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на инженеринг - проектиране и строителство, както и за строителен надзор в края на август - началото на септември 2024 г., каза министърът.

Тя увери народните представители, че ведомството и пътната агенция работят с приоритет по всички вертикални транспортни коридори, за да се осигури свързаността между севера и юга на страната.

Добавена на 05.07.2024 г. в 14:40 ч.