Цифровата трансформация в бизнеса остава все още ниска в България, каза министър Валентин Мундров


Цифровата трансформация в бизнеса остава все още ниска в България, каза министър Валентин Мундров

Въпреки постигнатия напредък, цифровизацията и цифровата трансформация в бизнеса, извън индустрията на информационните и комуникационни технологии, остава все още ниска в България. Това каза служебният министър на електронното управление Валентин Мундров на форума "Green Transition Forum 4.0 - Новите перспективи пред Централна и Източна Европа". Днес е последния ден на форума, организиран от Dir.bg и 3Е News за четвърта поредна година. БТА е медиен партньор.

България е на една от последните позиции в Европа по отношение на внедряване на системи за управление на връзките с клиенти (CRM), планиране на ресурсите на предприятието (ERP), изчисление в облак, посочи министърът. Затова е необходимо максимално бързо да преминем нужните стъпки и да се опитаме да обърнем тази тенденция, каза Мундров като изрази увереност, че с общи усилия, това може да го бъде постигнато.

Министър Мундров отбеляза, че цифровизацията не е просто технологичен процес, а обхваща всички сфери на икономическия и обществения живот. Това я прави приоритет на съвместната работа между държавата, бизнеса, неправителствения сектор и гражданското общество, защото само заедно можем да преминем през процесите на дигиталната трансформация, каза той и даде пример с направеното в системата на здравеопазването. Националните ни приоритети включват също инвестиции в развита инфраструктура ,цифрови умения на гражданите, както и използването на данни и нови технологии, каза министърът. 

Друго предизвикателство пред обществото не само у нас, а и в световен мащаб, е свързано с киберсигурността, посочи Мундров. Информационните системи се превърнаха в централен елемент на всекидневието ни, което води до разширяване на броя на киберзаплахите и това изисква адаптиране, координиране и новаторски реакции, каза той. Министърът добави, че броят, мащабите, сложността, честотата и въздействието на киберзаплахите се увеличава и те представляват съществена заплаха за функционирането на информационните системи. Това налага да се работи интензивно в сектора на киберсигурността като този ангажимент следва да бъде отговорност на всички страни, каза още той.  

Мундров отбеляза съвместната работа между Министерството на електронното управление, МОН и МТСП по проекти, свързани с повишаване на  дигиталната компетентност на хората у нас. Ние разбираме базовата компетентност с това, че нашите деца работят с телефони, но това не е достатъчно, посочи той. Мундров отбеляза и важността от предоставяне на проактивни услуги от администрацията, които да подпомагат  и улесняват гражданите и бизнеса. 

 

Добавена на 28.06.2024 г. в 19:35 ч.