Наближава крайният срок за подаване на документи за участие в конкурс за подкрепа на научни проекти


Наближава крайният срок за подаване на документи за участие в конкурс за подкрепа на научни проекти

Крайният срок за подаване на документи за участие в конкурс за подкрепа на научни проекти е 31 март 2024 г. Конкурсът е насочен към изследователи от български научни организации и университети с цел подпомагане, създаване и развитие на сътрудничества за съвместна дейност с френски научни екипи, съобщават на сайта на Френския институт в София, които са и негови организатори.

За участие в конкурса е важно да се запишат, както млади, така и утвърдени изследователи - докторанти. Кандидатурите могат да бъдат на френски или на английски език.

Проектите трябва да предвиждат участието на поне един изследовател от Франция и от България. Субсидията, която е възможно да получат одобрените, представлява частично финансиране и не трябва да надвишава 33 процента от предвидения бюджет по съответния проект. Използването на средствата е целево, по предварително определени разходни пера, отбелязват от Френския институт.

Одобрените кандидати ще могат да се възползват от помощ за финансиране на: подготовка и извършване на научни изследвания; консумативи; преводи; публикации или научни събития в частта, в която е налице френско-българско сътрудничество, а именно - конференции, лекции и уъркшопове.  Субсидията няма да може да бъде използвана за изплащане на заплати и възнаграждения на изследователи, нито пък за представителни разходи, като тези за храна или приеми, отбелязват от Института.

Този конкурс е отворен за всички области на научните проучвания, включително хуманитарни и социални науки. Като приоритетни ще бъдат приемани четири области - цифрови и квантови; здравеопазване и природни науки; енергия и устойчиво развитие.

При оценяването ще се даде предимство и на проектни предложения, при които се установява ново сътрудничество. Също така с предимство ще бъдат и научни проекти в процес на развитие, които предвиждат научен обмен в дългосрочен план или съвместно участие в европейски програми, като например: “Хоризонт Европа”, Програма “Мария Склодовска-Кюри“, програма Widening за разширяване на участието в науката и др.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 30 април 2024 г. При разглеждане на проектните предложения ще бъде взето под внимание равенството между жените и мъжете в научните екипи, добавят от Френския институт в София.

/ЙВЛ

Добавена на 27.03.2024 г. в 17:45 ч.