Над 9 държавни граници в света се охраняват от български цялостни решения за наблюдение и контрол


Над 9 държавни граници в света се охраняват от български цялостни решения за наблюдение и контрол

Специализираната в конструирането и производството на оптични, оптикомеханични и оптикоелектронни възли и изделия с военно и гражданско предназначение фирма "Оптикс" отчита 2023 г. като изключително силна по отношение на военните пазари. За миналата година делът на военната продукция на фирмата е бил близо 60 на сто, при 50 – 60 на сто през предходните години. Това каза в интервю за БТА Иван Чолаков, изпълнителен директор на "Оптикс" АД.

Неотдавна дружеството бе отличено с наградата в категория "Иновативно предприятие 2023 г." в едноименния конкурс на Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии към Българската търговско-промишлена палата.

Започнахме с производство на компоненти, после на цели изделия, свързани с технологията за нощно виждане и дневна стрелба. Постепенно добавихме и темата за термовизията и интегрирането на комплексни системи и към момента вече над 9 държавни граници в света се охраняват от наши цялостни решения за наблюдение и контрол. Именно тези системи са особено търсени в момента, разказа изпълнителният директор на "Оптикс".    

Чолаков посочи, че пазарният дял на компанията се увеличава със сравнително постоянно темпо и почти всяка година бележи ръст от над 10 на сто. В последните години делът на приходите от износ е над 50 на сто, като практически повече от 90 на сто от произведените артикули намират реализация извън страната. Планираме разширяване на износа в конкретни страни в района на Централна Европа, Югоизточна Азия, Персийския залив и Африка, съобщи изпълнителният директор на компанията.

Инвестициите

Общият размер на инвестициите на фирмата през годините е около 87 млн. лв. Ако трябва да ги разделим по видове -  около 60 на сто от тях са в производствено оборудване, около 30 на сто - в сгради и инфраструктура и около 10 на сто - в други активи, каза Чолаков и допълни, че най-капиталоемко е оптико-механичното производство – CNC машини за обработка, машини за нанасяне на покрития и др.

Инвестициите са изцяло в производствени мощности. Видът на инвестициите следваше развитието на портфолиото ни – от прецизни машини за оптични покрития, през създаването на изцяло нови цехове с CNC машини за оптична и механична обработка до създаването на линия за насищане на електронни платки и др., разказа изпълнителният директор на компанията. През годините дружеството е инвестирало повече от 50 млн. лв. само в производствено оборудване.

От 2021 г. започнахме да инвестираме в соларни панели за производство на електрическа енергия за собствено потребление. Към момента имаме изградени ВЕИ с обща мощност 1000 KW на стойност повече от 1 млн. лв. През 2024 г. сме стартирали и проект за поставяне на фотоволтаични панели на базата ни в Индустриална зона "Божурище". Проектът е на стойност 300 000 лв и чрез него ще добавим още около 300KW мощност за собствено потребление, каза Чолаков.

През 2024 г. компанията е участвала с проект по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) – Кръгова икономика, като предстои сключване на Договор за инвестиция в модерна линия за почистване на оптични детайли на стойност 1 млн. лв с безвъзмезден гранд 300 000 лева.

Към края на 2023 г. дружеството притежава активи за над 100 млн лв, от които дълготрайни материални активи (ДМА) с балансова стойност над 34 млн. лв.

Екипът

Към настоящия момент в групата на "Оптикс" работят над 1000 служители, като само в дружеството са 600. По данни на ръководството на компанията възнагражденията на работници и служители са над средните нива в региона.

Създадохме и поддържаме мотивиран и компетентен развоен екип със специалисти от всички области, до които се докосва нашата индустрия. Към момента този екип е над 110 инженери и на практика много рядко ни се налага да възлагаме развойни дейности на подизпълнител, разказа изпълнителният директор на "Оптикс" АД.

Следва пълният текст на интервюто:

 

Господин Чолаков, в края на април дружеството беше отличено с наградата "Иновативно предприятие 2023 г." в едноименния конкурс на Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии към Българската търговско-промишлена палата в конкурса. Какъв беше пътят на "Оптикс" до престижната награда?

- Наградата е признание за труда на целия екип на "Оптикс". Правейки равносметка за изминалите вече 26 години, смело мога да кажа, че големите ни успехи се дължат на опита, на силното ни желание и амбиции да развиваме производството, технологиите и хората. Съхраняването на традициите в оптичното производство в Панагюрище и региона и развитието на технологиите бе в основата на нашата мисия още от основаването на компанията през 1998 г. и продължава да бъде. Неслучайно нашата компания има Ден на инвестициите – 5-ти февруари. Този ден ни връща към началото, което обаче не беше никак лесно. Започнахме от нулата -  с огромно желание и амбиции, разчитайки най-вече на опита, знанията и, разбира се, с подкрепата на наши клиенти, партньори и приятели. В първите години след създаването си дружеството произвеждаше само оптични елементи – лещи, призми, пластини. Въпреки че наши клиенти бяха и все още са едни от най-големите световни производители в този бизнес, амбициите ни не спряха дотук и постепенно разширихме портфолиото си от продукти - първоначално оптикомеханични възли (обективи и окуляри), а по-късно и гама от собствени изделия. Развитието ни не спря дотук. През този период на развитие осъзнахме, че за да бъдем устойчиви на пазара, трябва да предлагаме собствени решения. Продължихме да надграждаме с дневни, нощни и термовизионни изделия. Към момента вече се гордеем и с изградени от нас цялостни интегрирани системи за наблюдение и охрана, включващи различни решения и интеграционен софтуер. Приехме тази стратегия и това ни помогна да вървим в правилната посока и да намерим своето лице, а не да бъдем само доставчик на големите международни производители.

Какъв е размерът на инвестициите на дружеството за тези повече от 25 години от създаването му досега в научна и развойна дейност, в модернизация на производството и в какви проекти? Какви са инвестиционните планове в иновации за тази година и в какво проекти?

- Имайки предвид, че компанията е стартирала от нулата, инвестициите през тези години са значителни. Към края на 2023 г. дружеството притежава активи за над 100 млн. лв, от които дълготрайни материални активи (ДМА) с балансова стойност над 34 млн лв. Инвестициите са изцяло в производствени мощности. Видът на инвестициите следваше развитието на портфолиото ни - от прецизни машини за оптични покрития, през създаването на изцяло нови цехове с CNC машини за оптична и механична обработка до създаването на линия за насищане на електронни платки и др. През годините са инвестирани повече от 50 млн. лв. само в производствено оборудване.

След решението ни да обърнем специално внимание на развойната си дейност започнахме да заделяме и сериозен ресурс. Най-важният актив за този вид дейност са хората. Създадохме и поддържаме мотивиран и компетентен развоен екип със специалисти от всички области, до които се докосва нашата индустрия. Към момента този екип е над 110 инженери и на практика много рядко ни се налага да възлагаме развойни дейности на подизпълнител. Освен хората инвестирахме и във високотехнологично измервателно оборудване. "Оптикс" притежава акредитирана Изпитвателна лаборатория, през която преминава продукцията ни. Имаме възможност за тестването й както на климатични условия, така и на механични въздействия. Притежаваме едни от най-модерните уреди за контрол на геометрия, повърхност, преминаване на светлината и др.

Какъв е делът на зелените инвестиции на компанията с натрупване досега и за тази година? В какви проекти?

- През последните години всички големи компании започнахме да обръщаме повече внимание на екологичната следа, която оставяме след себе си като наша обща отговорност. "Оптикс" е сертифицирана по стандарт ISO 14001 – Системи за управление на околната среда. От 2021 г. започнахме да инвестираме в соларни панели за производство на електрическа енергия за собствено потребление. Към момента имаме изградени ВЕИ с обща мощност 1000 KW на стойност повече от 1 млн. лв. През 2024 г. сме стартирали и проект за поставяне на фотоволтаични панели на базата ни в Индустриална зона Божурище. Проектът е на стойност 300 000 лв и чрез него ще добавим още около 300 KW мощност за собствено потребление.

Сумарно за тези 25 години колко са вложенията на фирмата и как изглежда процентното им разпределение по различните приоритети?

- Общият размер на инвестициите през годините е около 87 млн. лв. Ако трябва да ги разделим по видове -  около 60 на сто от тях са в производствено оборудване, около 30 на сто - в сгради и инфраструктура и около 10 на сто - в други активи. Най-капиталоемко е оптико-механичното производство – CNC машини за обработка, машини за нанасяне на покрития и др.

Какъв е приносът в приходите на компанията от продажби на изделия за граждански цели - по-специално в областта на медицината? Къде намират приложение те - в България и в чужбина?

- Гражданската продукция на "Оптикс" се реализира в няколко направления - оптичните компоненти, които произвеждаме, се влагат в различни крайни продукти като бинокли, микроскопи, фотоапарати и телескопи. Наша силна страна е производството на микроелементи (детайли с големина от 0,5 до 10 мм), които намират приложение най-вече в медицинската ендоскопия. За изминалата година процентът приходи от елементи за медицинската индустрия е 4 на сто от общата реализация, като гордеем се, че наши компоненти са включени в ендоскопската част на медицинския робот Vinci Surgical System.

Освен оптичните елементи, произвеждаме и мерителни и наблюдателни изделия за лов, както и интегрирани системи за наблюдение и охрана на стопански обекти и системи за ранно откриване на горски пожари. Ето защо процентът на реализацията от гражданска продукция не е никак малък. За 2023 г. той е  43 на сто, като отчитаме, че тази година беше изключително силна относно военните пазари. Иначе този процент през предходните години е в рамките на 50-60 на сто.

Какъв е делът на износа на продукция и кои са водещите пазари? Към кои нови пазари планирате разширение?

- Износът е един от основните продажбени стълбове на компанията. В последните години делът на износа е над 50 на сто от приходите, като на практика повече от 90 на сто от произведените артикули намират реализация извън страната. Планираме разширяване на износа в конкретни страни в района на Централна Европа, Югоизточна Азия, Персийския залив и Африка.

Как оценявате пазарния дял на предприятието на конкурентни пазари?

- Всички пазари, в които работим, можем да определим като конкурентни. Това ни държи мотивирани и амбицирани за преодоляване на предизвикателства. В момента пазарният ни дял се увеличава със сравнително постоянно темпо и се гордеем, че почти всяка година успяваме да надскочим успехите си с над 10 на сто.

Как се промени продуктовият профил на компанията за тези малко над 25 години? Кои изделия са особено търсени в момента?

- Започнахме с производство на компоненти, после на цели изделия, свързани с технологията за нощно виждане и дневна стрелба. Постепенно добавихме и темата за термовизията и интегрирането на комплексни системи и към момента вече над 9 държавни граници в света се охраняват от наши цялостни решения за наблюдение и контрол. Именно тези системи са особено търсени в момента.

С какви проекти участвате по линия на Европейския фонд за отбрана, както и по други европейски програми или по Националния план за възстановяване и устойчивост?

- Подготвихме няколко участия в Европейския фонд за отбрана, свързани с решения като например техническото осигуряване на транспортируем батальон на Специални сили, като покриваме частта за охрана и наблюдение. Гордеем се, че все още сме единствената българска компания, номинирана с проект в сферата на сигурността по програма "Хоризонт 2020".

В периода 2010 – 2015 г. "Оптикс" работи много активно по проекти за безвъзмездно финансиране по ОП "Конкурентоспособност". В този период, най-вече по мярката "Внедряване на иновации в производството" компанията направи инвестиции за над 20 млн. лв в производствено оборудване с безвъзмездно финансиране в размер на 50 на сто от еврофондовете. В следващите години имаше сериозни ограничения относно участието на големи предприятия в проекти с еврофинансиране, но през 2024 г. участвахме с проект по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) - Кръгова икономика и ни предстои сключване на Договор за инвестиция в модерна линия за почистване на оптични детайли на стойност 1 млн. лв с безвъзмезден гранд 300 000 лв.

Кои са основните трудности в работата на дружеството и къде виждате необходимост от промяна, която би могла да предприеме държавата?

- Ние работим в областта на високите технологии. С години създаваме висококвалифицирани работници и не можем да си позволим да ги загубим. Нашата цел още от основаването на "Оптикс" бе да произвеждаме цялата оптична гама изделия, която може да поиска клиента. И тази стратегия на диверсификация на дейността ни, ни даваше възможност да преодоляваме различните моменти на криза и трудности.

Като добра практика сме наблюдавали прилагането на протекционистки политики в областта на осигуряването на въоръжаване на националните армия и полиция в много европейски страни и в света като цяло.

Партньор сме в проект за дуално обучение с професионалната гимназия в гр. Панагюрище. Към момента ангажиментите са изцяло за нас и не усещаме подкрепата на държавата. Смятаме, че за да има устойчивост в процеса на взаимодействие между наука и бизнес на национално ниво трябва тя да е активен участник.

Как е решен в предприятието проблемът с дефицита на кадри, от който много компании в страната се оплакват?

- В нашия сектор кадрите са силно специализирани, а това налага да бъдем гъвкави и да инвестираме в постоянно обучение и квалификация. Компанията се грижи за постоянното развитие и обогатяването на знанията и уменията. За да се задържим на челните позиции в бранша, полагаме неимоверни усилия в посока адаптивност и конкурентоспособност. Разработваме програми за предаване на знания и умения, както и за приемственост на ключовите позиции. Всяка година се обучават над 20 ученика от дуална форма на обучение. Също така "Оптикс" е разпознаваема със своите ежегодни стажантски и стипендиантски програми в Панагюрище, Пловдив и София. В основата на нашата политика е грижата към хората - така започнахме от самото начало. Искаме и създаваме условия за развитие.

Колко души работят в дружество и каква е средната заплата?

- Към настоящия момент в групата на "Оптикс" работят над 1000 служители, като само в дружеството те са 600. Възнагражденията на нашите работници и служители са над средните нива в региона, а социалната ни политика кореспондира с нуждите и очакванията на персонала. Опитваме се да сме гъвкави, защото екипът е силата, която движи успеха!

 

Добавена на 19.05.2024 г. в 20:50 ч.