Външните инспектори трябва да са обективни и да проявяват уважение към оценяваните учители, каза Емилия Лазарова


Външните инспектори трябва да са обективни и да проявяват уважение към оценяваните учители, каза Емилия Лазарова

Външните инспектори към Националния инспекторат на образованието (НИО) имат важна роля в процеса на осигуряване и повишаване на качеството на образованието в детските градини и училищата. Те трябва да имат висока професионална грамотност в областта на управлението на ресурсите, на стратегическото планиране, на лидерството, организационната култура и компетентностния подход. Това каза заместник-министърът на образованието и науката в оставка Емилия Лазарова на първата среща на външните инспектори, които ще помогнат да се ускори процесът на оценяване на училища и детски градини, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

538 души са приели да участват в процесите на инспектиране занапред. Те са минали през специални обучения. За петте години на работа от НИО са направени 627 инспекции, защото не им достига ресурс, за да успеят да оценят повече институции.

Заместник-министър Лазарова каза, че инспекторите трябва да поемат голяма отговорност, да бъдат обективни и да проявяват отношение и уважение към оценяваните.

"Без вас няма как да се случи подобряване на качеството на образованието. Без вашите компетентности и отговорност, нормативна грамотност и човешко отношение не би могло да има добър резултат", каза заместник-министър Лазарова. Тя отбеляза, че от инспекторите се изисква да знаят каква подкрепа се оказва - обща и допълнителна на ученици, но посочи, че от подкрепа се нуждаят и учителите.

Емилия Лазарова поздрави експертите и директора на Националния инспекторат д-р Анелия Андреева за усилията, които полагат. Заместник-министърът в оставка отбеляза, че при оценяването те откриват много успешни училищни политики и педагогически практики.

Добавена на 29.03.2024 г. в 13:10 ч.