Главната инспекция по труда запозна студенти от Нов български университет с трудовите им права и задължения


Главната инспекция по труда запозна студенти от Нов български университет с трудовите им права и задължения

Представители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ГИТ) запознаха студенти от Нов български университет с трудовите им права и задължения, съобщиха от пресцентъра на ГИТ. Лекция за правата и задълженията на страните в едно трудово правоотношение съгласно законодателството изнесе Александър Иванов от дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ към ГИТ. 

Младежите се запознаха с разпоредбите на Кодекса на труда при възникването и прекратяването на трудовите правоотношения, за разликата между трудов и осигурителен стаж и др. Дискутираните въпроси бяха полезни както за студентите, които възнамеряват да работят като наети работници и служители, така и за тези, които имат планове за развитие на собствен бизнес. Студентите изявиха желание инициативата да се повтори и през есенния семестър на следващата учебна година.

Изнесената лекция е част от поетите ангажименти на Инспекцията по труда във връзка с подписаното в началото на годината Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност с Нов български университет.

През 2024 г. екипът на ИА ГИТ планира да проведе информационни събития в училищата и университетите с цел запознаване на младежите с техните трудови права и задължения и защо е важно да спазват правилата за безопасна работа. Във фокуса на предстоящите лекции попадат учащите, защото те са бъдещи участници на пазара на труда, а културата на превенция се възпитава от най-ранна възраст, още в процеса им на обучение.

По този повод ГИТ сключи Споразумения за сътрудничество и с Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Лесотехническия университет и Химикотехнологичния и металургичен университет.

В края на миналата година ГИТ организира национална кампания за повишаване информираността за трудовите права на младежите, започващи първа работа. 

Добавена на 27.03.2024 г. в 16:40 ч.