Kонституционният съд отклони искането за противоконституционност относно възможността непълнолетен да сключи брак


Kонституционният съд отклони искането за противоконституционност относно възможността непълнолетен да сключи брак

Kонституционният съд (КС) отклони искането за противоконституционност, свързано с текст от Семейния кодекс, който касае възможността лица на 16 години да сключат брак. Това става ясно от съобщение по делото, публикувано на сайта на КС.

Съдът бе сезиран от съдия Елена Динева-Илиева от Софийския районен съд (СРС), като това бе първото искане на районен съдия.

Определението е подписано с особено мнение от съдиите Янаки Стоилов, Соня Янкулова и Борислав Белазелков.

С последните изменения в Конституцията се даде възможност на всеки съдия да сезира Kонституционния съд с искане за обявяване за противоконституционен на приложим по делото закон.

Конституционният съд образува делото за установяване на противоконституционност на 1 февруари. Казусът, дал повод за искането, е дело, образувано по молба на непълнолетна, на 16-годишна възраст, с искане да ѝ се разреши да се омъжи за 20-годишен младеж. Излага се като важна причина за сключване на брака обстоятелството, че молителката има дете от мъжа. Делото е започнало преди законовите изменения. 

 

 

 

 

Добавена на 02.04.2024 г. в 16:45 ч.