Земеделски земи от държавния поземлен фонд да се отдават под наем чрез търг, приеха депутатите на първо четене


Земеделски земи от държавния поземлен фонд да се отдават под наем чрез търг, приеха депутатите на първо четене

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, свързани с отдаването под наем на земеделски земи от държавния поземлен фонд чрез търг. Законопроектът е внесен от  ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и беше подкрепен с единодушие. 

Със законопроекта се предлага земеделски земи от държавния поземлен фонд да се отдават под наем или аренда чрез търг на местни физически и юридически лица и кооперации, регистрирани на територията на общината по местонахождение на имотите. В мотивите се посочва, че търговете ще са на две тръжни сесии, като на първата ще могат да участват земеделски производители, отглеждали през предходните три години зеленчуци, трайни насаждения, едногодишни полски и многогодишни фуражни култури, и сертифицирани биологични производители. Размерът на площите, за които ще могат да кандидатстват и да сключват договори, ще може да бъде до този на вече използваните за предходните години, но не повече от 300 декара. На втората тръжна сесия ще могат да участват и останалите земеделски производители, развиващи дейност на територията на общината, пише още в доклада. 

Предлага се промяна на условията и реда за отдаване под наем без търг на пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни. Имотите ще се разпределят съобразно броя и вида на животните, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади

Записано е, че ползвателите  на земеделски земи ще са длъжни в срок до 30 юни да представят в общинската служба по земеделие копие от договорите за ползване на земеделски земи, с които ще участват в споразумението за създаване на масиви за ползване.

По време на разискванията Драгомир Петров „Има такъв народ“ (ИТН) каза, че ще подкрепят този закон, който по думите му даже е леко закъснял, но уточни, че не са съгласни с намаляването на срока за деклариране на правните основания. 

Даниела Божинова (ПП-ДБ) поясни, че има постигнато разбиране срокът да не бъде скъсен, а да остане същият (31 юли). От „Възраждане“ също заявиха, че подкрепят измененията. 

Депутатите приеха срокът за предложения между първо и второ четене да бъде намален на пет дни. 

Добавена на 20.03.2024 г. в 11:50 ч.