Атанас Славов: Реформата в правосъдието е стратегически приоритет


Атанас Славов: Реформата в правосъдието е стратегически приоритет

Реформата в правосъдието е стратегически приоритет, каза министърът на правосъдието в оставка Атанас Славов на дебат, свързан с общественото обсъждане на новия проект за Закон за съдебната власт. Организатори на събитието са правосъдното министерство и Българският институт за правни инициативи. В центъра на дебата днес е обсъждането на основните предлагани структурни и функционални реформи в съдебната власт.

Партньорството с гражданските организации е важно, за да имаме убедителен законодателен процес. Трудно може да се предскаже в тази политическа обстановка какво ще се случи в следващите дни, посочи Славов.  

Той изрази надежда да бъде направена крачка по отношение на правосъдната реформа и припомни, че в Министерството на правосъдието има работна група от около 50 души, която работи в тази посока.

Важно беше да изготвим оценка на въздействие на този закон, посочи Славов.

Реформата предвижда разделяне на досегашния Висш съдебен съвет на два - съдийски и прокурорски съвет. За първи път имаме конкретно изпълнена препоръка в тази посока, отбеляза той. Направени са стъпки на деполитизация на органа и министърът вече няма да е председател на този орган.

Министерството на правосъдието публикува вчера за обществено обсъждане новия проект на Закона за съдебната власт, с което  започна официалната процедура преди внасянето му за обсъждане в Министерския съвет. Срокът за предоставяне на мнения, становища, препоръки и др. е 20 дни.

В продължение на конституционните изменения, които въвеждат съществени промени в управлението и функционирането на съдебната власт, новият Закон за съдебната власт има важно значение не само за органите на съдебната власт и магистратите, но и за цялото общество, припомнят от Министерството на правосъдието.

Основните положения в новия устройствен закон на съдебната власт са засилване ролята и самоуправлението на съда, въвеждане на изискване за партийна неутралност за членовете на висшите органи на съдебната власт, намаляване на правомощията на главния прокурор до административен ръководител на Върховната прокуратура, регламентиране на ясни и прозрачни процедури за конкурси, кариерно развитие и командироване на магистратите. В предложения нов Закон за съдебната власт се изпълняват конкретни препоръки от становищата на Венецианската комисия и от Доклада за върховенство на правото на ЕК.

 

Добавена на 26.03.2024 г. в 13:45 ч.