Служебният кабинет одобри споразумения за принос на страната ни във Фонд „ЕС за Украйна“


Служебният кабинет одобри споразумения за принос на страната ни във Фонд „ЕС за Украйна“

Със свое решение служебното правителство одобри проект на Споразумение за принос между България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по отношение на Фонд „ЕС за Украйна“ и Гаранционно споразумение между държавите членки и ЕИБ, подписано на 14 декември 2023 година. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Двете споразумения се сключват във връзка с участието на страната ни във Фонд „ЕС за Украйна“, с гаранция в размер на 10 млн. евро. До тях се стигна, след като на заседание през октомври 2023 г. правителството одобри доклада на министъра на финансите за изразяване на намерение пред ЕИБ за участието на страната ни с този финансов принос.

Участието на България във Фонд „ЕС за Украйна“ ще позволи на страната ни чрез солидарното гарантиране, заедно с останалите държави членки на ЕС, да подпомогне индиректно възстановяването и реконструкцията на Украйна. Ще допринесе за разгръщането на проекти от публичния и частния сектор за реконструкция на критична общинска инфраструктура и за подобряването на достъпа до финансиране за предприемачите в страната. Участието на България във фонда ще бъде още едно потвърждение за силната ни ангажираност към подпомагане възстановяването и икономическото развитие на Украйна, се посочва в съобщението. 

Доверителен Фонд „ЕС за Украйна“ е създаден в рамките на инициативата на ЕИБ „ЕС за Украйна“, започната през месец март 2023 г. в отговор на заключенията от заседанието на Европейският съвет от 15 декември 2022 година. Фондът има за цел да даде възможност на държавите членки на ЕС, Европейската комисия и други държави и донори да подкрепят чрез приноса си възстановяването на Украйна. В рамките на фонда се финансират както проекти в публичния, така и в частния сектор, с основен фокус върху общинската инфраструктура - като училища и болници, транспортни мрежи, съоръжения за пречистване на вода и отпадни води, капацитет за цифрова и киберсигурност и подобрен достъп до финансиране за украинските предприемачи. 

Подкрепата от фонда дава възможност на ЕИБ да засили финансирането си за най-спешните инфраструктурни нужди на Украйна и да помогне за поддържането на нейната икономика. Фондът ще служи като временно "мостово решение", докато не станат налични по-дългосрочни мерки на ЕС и ще допълва съществуващите финансови инструменти на ЕС и други глобални инициативи в подкрепа на Украйна.

С друго свое решение Министерският съвет одобри предоставянето на безвъзмездна финансова помощ за развитие под формата на доброволни вноски към международни организации на обща стойност 386 591 лева. Средствата ще бъдат насочени към Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека, Департамента по политическите въпроси и мироизграждането на ООН, ООН-Жени, Фонда на ООН за населението, Международната агенция за атомна енергия и Европейския фонд за демокрация. 

Одобрената помощ под формата на доброволни вноски към международни организации е в съответствие с приоритетите, заложени в Средносрочната програма за помощ за развитие и за хуманитарна помощ на Република България за периода 2020-2024 година. Разпределението на средствата е извършено на базата на задълбочен анализ и оценка на възможностите за предоставяне на помощ за развитие. Отчетени са както традиционните приоритетни за страната ни направления, така и актуални развития в отношенията на България в съответните организации - членство/председателство на работни органи, съдомакинство на международни форуми и др. 

Със своя принос страната ни ще продължи да утвърждава положителния си образ като предвидим нов донор на помощ за развитие. Необходимото финансиране ще бъде осигурено от средства по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за помощ за развитие и хуманитарна помощ.

Добавена на 23.05.2024 г. в 01:15 ч.