В Софийския университет се провежда международна конференция "Представителната демокрация в криза"


В Софийския университет се провежда международна конференция "Представителната демокрация в криза"

В конферентната зала на Софийския университет "Св. Климент Охридски" се провежда международната научна конференция "Представителната демокрация в криза: критични наративи за представителната демокрация в Европа" (Representative Democracy in Crisis: Critical Narratives on Representative Democracy in Europe). Това съобщи пресцентърът на висшето училище.

Събитието е организирано от научната група "Европейски ценности и социални предизвикателства" в рамките на проекта SUMMIT, който университетът изпълнява.

В конференцията участват утвърдени и изявени специалисти от водещи европейски университети, които дискутират различните аспекти на кризата на представителната демокрация в Европа. Конференцията разглежда кризата на представителството и демокрацията, въображаемите основи на представителната демокрация, идеологиите и основополагащи конституционни митове. Разглеждат се влиянието на кризата и кризисният конституционализъм, и политиките на страха върху представителната демокрация. Тенденциите към постдемокрация и технокрация са централна част от форума.

Конференцията беше открита от проф. д-р Мария Стойчева, ръководител на научната група. Тя постави събитието в по-общия контекст на проекта "SUMMIT - Софийски университет - маркер за иновации и технологичен трансфер", който се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проф. Стойчева подчерта значението на проекта за развитието на изследователската дейност на университета и на приноса му за научното развитие и международното сътрудничество. Тя подчерта, че с този проект научната група "Европейски ценности и социални предизвикателства" е успяла да привлече много именити европейски учени, както и алумни на Софийския университет, които вече успешно са се реализирали по целия свят.

Проф. д-р Мартин Белов, който ръководи научното направление "Европейски конституционализъм по време на конституционна поликриза, извънреден конституционализъм и преходен конституционализъм: подход, основан на ценности" и е главен организатор на конференцията, подчерта релевантността на темата, напомняйки, че представителната демокрация е основен стълб на мисленето ни за политическата система.

Предвид видимите знаци за криза в представителната демокрация, е важно, че събитието ще даде форум за дискусия върху новите предизвикателства, сред които са глобализацията, технологичните промени и върху тях ще се концентрира събитието, отбелязват от СУ.

Добавена на 28.03.2024 г. в 14:25 ч.