Юлиян Попов обсъди с граждани възможността за обвяване на Боянското блато като първия екологичен парк в София


Юлиян Попов обсъди с граждани възможността за обвяване на Боянското блато като първия екологичен парк в София

Министърът на околната среда и водите в оставка Юлиян Попов се срещна днес с гражданската група в защита на Боянското блато. Обсъдени бяха конкретни мерки за защитата и обособяването му като обществено достъпна екологична зона със защитен статут. Това се посочва в съобщение на сайта на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Гражданите подариха на Попов картина на крещалец - защитен вид птица, вписан в Червената книга на България. Отправеното послание беше и министърът в оставка да “крещи” в защита на водния обект и неговото обособяване като първия екологичен парк на територията на София.

Адвокат Александър Колев, представител на инициативата за защита на блатото, припомни, че през миналата година активистите застанаха пред багерите и предотвратиха унищожаването му. „Участваме в съдебното дело, с което собственици на имоти обжалват обявяването на блатото като воден обект. Част от представителите на нашата гражданска група са обект на фиктивни прокурорски проверки и натиск“, каза той. Активистите разказаха още, че работят с МОСВ, Регионалната инспекция по околна среда и водите и районната администрация, за да се намери окончателно решение, с което собствениците на имоти да бъдат обезщетени, а София да има нов градски парк.

Боянското блато беше обявено за воден обект от Басейнова дирекция „Дунавски район“ през август 2023 г. и е единствената останала естествена влажна зона на територията на София, припомниха гражданите. Въпреки това вече бившият главен архитект на район “Витоша” Мирослав Русев одобрява виза за проектиране и разрешение за строеж на пет многоетажни сгради в терени, в които се намира блатото, отбелязаха те, цитирани от МОСВ. В района са установени и документирани 118 вида птици. От тях 17 вида са включени в Червената книга на България, 92 вида са със защитен статут по Закона за биологичното разнообразие, а 50 вида имат международен природозащитен статус, посочват още екоактивистите, защитници на Боянското блато.

През август м.г. директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен издаде заповед, с която се определят границите на воден обект „Боянско блато“ в местността Гърдова глава, район Витоша, Столична община. Заповедта бе издадена на основание на Закона за водите след искане от направление „Архитектура и благоустройство“ на Столичната община и във връзка с решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията от юни 2022 година.

Добавена на 24.03.2024 г. в 21:20 ч.