Повишаване на заплатите на кмета на София, председателя на Столичния общински съвет, общинските съветници и районните кметове, одобри СОС


Повишаване на заплатите на кмета на София, председателя на Столичния общински съвет, общинските съветници и районните кметове, одобри СОС

Повишаване на заплатите на кмета на София, председателя на Столичния общински съвет (СОС), общинските съветници и районните кметове, беше одобрено днес на редовно заседание на СОС.

Вносители на доклада са общинските съветници от различни политически групи - Цветомир Петров, Вили Лилков, Севделина Петрова, Борис Бонев, Иван Таков, Пламен Данаилов, Екатерина Йорданова, Ваня Тагарева, Прошко Прошков.

В доклада се посочва, че основните месечни заплати на кметовете на общини, райони и кметства се определят от съответния общински съвет при условията на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Размерът на заплатите не може да надхвърля основната месечна заплата на министър. Индивидуалната основна месечна заплата на заместник-кметовете на райони се определя в размер до 80% от основната месечна заплата на кмета на общината/района, пише в доклада на вносителите.

Възнагражденията на кмета на Столичната община, на заместник-кметовете и на председателя на Столичния общински съвет, на общинските съветници в СОС не са променяни от 2014 г., а на кметовете на райони - от 2017 година. През този продължителен период настъпи значително повишаване на цените на стоките и услугите, което налага актуализиране на заплатите на лицата, пряко ангажирани с управлението на Столична община, пише още в мотивите.

Председателят на СОС Цветомир Петров коментира преди дни, че кметовете и общинските съветници на много по-малки населени места в страната получават по-високи възнаграждения от тези в столицата, въпреки че в София се носи отговорност за бюджет в размер на 2,5 млрд. лева.

БТА припомня, че кметът на София Васил Терзиев дари последните си две заплати за изграждането на храм в „Люлин“ на името на св. патриарх Евтимий Търновски и в помощ на нуждаещо се момиче. 

Добавена на 28.03.2024 г. в 19:55 ч.