За единадесета поредна година СУ “Св. Климент Охридски‘‘ е класиран сред най-добрите университети в света


За единадесета поредна година СУ “Св. Климент Охридски‘‘ е класиран сред най-добрите университети в света

Софийският университет (СУ) “Св. Климент Охридски‘‘ е класиран на 661-670 място в оповестената на 4 юни 2024 г. световна класация за 2025 г. на QS World University Rankings, в която участва от 2013 г. насам, съобщиха днес на сайта си от СУ.

БТА припомня, че през 2023 г. Софийският университет беше класиран на 741-750 място в оповестената на 27 юни 2023 г. световна класация за 2024 г. на същата организация.

Алма матер е единственият български университет, който намира място в тази класация, и е в първите 12% от участвалите в класацията университети. СУ се нарежда и сред първите 50% от класираните 1 503 най-добри университети в света.

В класацията тази година са кандидатствали и оценени 5 663 университета, два пъти повече в сравнение с 2023 г. От тях до класиране са допуснати 1 503, отбелязват от висшето училище.

Университетите се оценяват на базата на девет критерия: академична репутация; брой цитирания на факултет; репутация сред работодателите; професионална реализация на завършилите; съотношение на студенти и преподавателски състав; брой чуждестранни студенти; брой чуждестранни преподаватели; участие на институцията в международни изследователски мрежи и устойчивост.

Според класацията най-висок е успехът на Софийския университет в показателите професионална реализация на завършилите и участие на институцията в международни изследователски мрежи.

/ЙВЛ

Добавена на 05.06.2024 г. в 12:55 ч.